Kidem Tazminati Hesaplama 2021 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işverenin, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi veya işveren tarafından iş sözleşmesinin işverenin işyeri yahut işletmesinin bütünüyle veya bir bölümünün kapatılması veya bir başka işyerine veya işletmesine nakli nedeniyle işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde, işçiye işten çıkış tarihindeki brüt ücreti üzerinden hesaplanan ve ödenmesi gereken bir tazminattır.

Kıdem tazminatının amacı, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca edindiği kıdeminin karşılığını ödemek ve işsiz kaldığı dönemde geçimini sağlamaktır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Yöntemi

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin işyerinde çalıştığı süre dikkate alınır. Bu süre, işçinin iş sözleşmesinin başladığı günden iş sözleşmesinin sona erdiği güne kadar geçen süredir. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin son brüt ücreti esas alınır.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı hesaplanırken aylar tam olarak dikkate alınır. Örneğin, 11 ay 15 gün çalışan bir işçi için kıdem tazminatı 11 ay üzerinden hesaplanır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin ücretine ek olarak süreklilik arz eden sosyal yardımlar ve benzeri ücretler de dikkate alınır. Örneğin, işçiye düzenli olarak yapılan yemek yardımı, yol yardımı, ikramiye gibi ödemeler kıdem tazminatı hesabına dahil edilir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken ikramiyeler ücrete endeksli ise son ücret üzerinden günlük hesaplanır. Örneğin, işçiye her yıl 10.000 TL ikramiye ödeniyor ise ve işçinin son brüt ücreti 5.000 TL ise, kıdem tazminatı hesabında ikramiyeler 5.000 TL üzerinden günlük olarak hesaplanır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken damga vergisi kesintisi yapılır. 2023 yılı için damga vergisi oranı %0,00759’dur.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (İşçinin işyerinde çalıştığı süre * 30 * işçinin son brüt ücreti) – damga vergisi

Örnek Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Örneğin, bir işçi 10 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış olsun ve son brüt ücreti 10.000 TL olsun. Bu durumda kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (10 * 30 * 10.000) - 0,00759 * 10 * 30 * 10.000
Kıdem tazminatı = 300.000 - 227,9
Kıdem tazminatı = 297.772,1 TL

Bu durumda işçiye 297.772,1 TL kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem tazminatı hesaplaması için internette birçok araç bulunmaktadır. Bu araçlardan bazıları ücretsiz, bazıları ise ücretlidir. Ücretsiz araçlar genellikle daha basit hesaplamalara olanak sağlarken, ücretli araçlar daha kapsamlı hesaplamalara olanak sağlar.

Kıdem tazminatı hesaplama araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalardan bazıları şunlardır:

  • Aracın doğru hesaplama yaptığını kontrol edin.
  • Aracın güncel verileri kullandığını kontrol edin.
  • Aracın hesaplama yaparken dikkate aldığı tüm unsurları kontrol edin.

Kıdem Tazminatı Ödemesi

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye işten çıkış tarihinde ödenir. İşveren kıdem tazminatı ödemezse, işçi kıdem tazminatı alacağına ilişkin icra takibi başlatabilir.

Kıdem tazminatı, işçinin şahsına aittir. İşveren, işçinin kıdem tazminatını başkasına ödeyemez.

**Kıdem Tazminatı ile İl


Yayımlandı

kategorisi