Kidem Tazminati Hesaplama 2022 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2023

Kıdem tazminatı, bir iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçiye işveren tarafından ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için bir aylık brüt ücreti tutarındadır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı tutarı = Çalışılan yıl sayısı * Son brüt ücret

Örneğin, bir işçi 10 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış ve son brüt ücreti 5.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı tutarı 50.000 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken bir nokta da, kıdem tazminatı tavanıdır. Kıdem tazminatı tavan tutarı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavan tutarı 16.079,4 TL’dir.

Kıdem Tazminatının Ödenme Şartları

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde ödenir. İş sözleşmesinin sona ermesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

  • İş sözleşmesinin işçinin ölümü, işverenin iflası veya tasfiyesi, işverenin ölmesi veya sürekli iş göremez hale gelmesi, işçinin sürekli iş göremez hale gelmesi veya emekli olması halinde kıdem tazminatı ödenmez.
  • İş sözleşmesinin işçinin kendi isteği ile sona ermesi halinde, işçinin işverene ihbar süresi vermesi gerekir. İşçi ihbar süresini vermezse, kıdem tazminatı alacağından mahsup edilir.
  • İş sözleşmesinin işçinin işveren tarafından haklı nedenle feshedilmesi halinde, işçiye kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem Tazminatının Ödenme Süresi

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en geç 2 ay içinde ödenir. Bu sürenin aşılması halinde, işçiye en çok 2 aylık ücret tutarında tazminat ödenir.

Kıdem Tazminatının Vergilendirilmesi

Kıdem tazminatı, gelir vergisine tabidir. Kıdem tazminatı gelir vergisinden istisna tutulan miktar, 2023 yılı için 8.221,00 TL’dir. Kıdem tazminatının bu miktarın üzerindeki kısmı gelir vergisine tabi tutulur.

Kıdem Tazminatının Damga Vergilendirilmesi

Kıdem tazminatı, damga vergisine tabidir. Kıdem tazminatının brüt tutarı üzerinden %0,759 oranında damga vergisi alınır.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması için Örnekler

Örnek 1:

Bir işçi, 10 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış ve son brüt ücreti 5.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı tutarı 50.000 TL olacaktır.

Kıdem tazminatı tutarı = 10 yıl * 5.000 TL = 50.000 TL

Örnek 2:

Bir işçi, 5 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış ve son brüt ücreti 3.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı tutarı 15.000 TL olacaktır.

Kıdem tazminatı tutarı = 5 yıl * 3.000 TL = 15.000 TL

Örnek 3:

Bir işçi, 2 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış ve son brüt ücreti 2.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı tutarı 4.000 TL olacaktır.

Kıdem tazminatı tutarı = 2 yıl * 2.000 TL = 4.000 TL

Kıdem Tazminatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, bir iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçiye


Yayımlandı

kategorisi