Kıdem Tazminatı Hesaplama 2023 Tavan 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2023 Tavan

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverenin yanındaki hizmet süresine bağlı olarak ödenen bir tazminat türüdür. İşçi, iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan feshederse veya işveren işçiyi iş akdinden çıkarsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınan temel unsurlar, işçinin işyerindeki kıdemi ve son aldığı ücrettir. Kıdem tazminatı tavanı ise, kıdem tazminatının en fazla ödenebileceği miktarı ifade eder.

2023 yılı kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi ile 23.489,83 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, bir işçinin işyerindeki her bir yıllık kıdemi için ödenecek tazminat tutarının en fazla olabileceği miktarı ifade eder.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü, aşağıdaki gibidir:

Kıdem tazminatı tutarı = Son alınan ücret * Kıdem süresi * 30

Bu formülde,

  • Son alınan ücret: İşçinin iş akdinin feshedildiği tarihteki ücretidir.
  • Kıdem süresi: İşçinin işyerindeki kıdemidir.
  • 30: Kıdem tazminatı hesaplamasında kullanılan katsayıdır.

Örnek:

Bir işçinin iş akdinin 10 yıllık kıdem süresinin sonunda feshedildiğini ve son aldığı ücretinin 10.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda işçinin kıdem tazminatı tutarı, aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = 10.000 TL * 10 yıl * 30
= 300.000 TL

Bu durumda, işçiye 300.000 TL kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatının en fazla ödenebileceği miktarı ifade eder. Dolayısıyla, bir işçinin kıdem tazminatı tutarı, kıdem tazminatı tavanı ile sınırlıdır.

Örnek:

Yukarıda verilen örnekte, işçinin kıdem tazminatı tutarı 300.000 TL’yi geçmektedir. Bu durumda, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı, 23.489,83 TL ile sınırlıdır. Dolayısıyla, işçiye 23.489,83 TL kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Kıdem tazminatı tavanı, asgari ücretin artması ile birlikte artar. 2023 yılı Temmuz ayında asgari ücretin artması ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da 23.489,83 TL olarak güncellenmiştir.

Kıdem tazminatı hesaplamasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • Kıdem tazminatı, işçinin işyerindeki kıdemi dikkate alınarak hesaplanır. İşçi, iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan feshederse veya işveren işçiyi iş akdinden çıkarsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
  • Kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınan temel unsurlar, işçinin işyerindeki kıdemi ve son aldığı ücrettir.
  • Kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatının en fazla ödenebileceği miktarı ifade eder.
  • Kıdem tazminatı tavanı, asgari ücretin artması ile birlikte artar.

Kıdem tazminatı hesaplaması ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bir hukuk bürosundan veya muhasebeciden yardım alabilirsiniz.


Yayımlandı

kategorisi