Kıdem Tazminatı Hesaplama Net Maaş 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Hesaplama Net Maaş

Kıdem tazminatı, bir iş yerinde en az bir yıl kesintisiz olarak çalışan işçinin, işveren tarafından işten çıkarıldığı veya emekliye ayrıldığı takdirde hak ettiği bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti ve hizmet süresi dikkate alınarak hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı tutarı = (işçinin son brüt ücreti * hizmet süresi) / 30

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 5.000 TL ve hizmet süresi 10 yıl ise kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = (5.000 TL * 10 yıl) / 30
= 166,67 TL/gün * 10 yıl
= 16.667 TL/ay * 12 ay
= 200.000 TL

Bu durumda işçinin alacağı kıdem tazminatı tutarı 200.000 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kıdem tazminatı hesaplamasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • İşçinin son brüt ücreti: Kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Bu ücrete, işçinin ikramiye, prim, fazla mesai gibi ek ödemeleri de dahildir.
  • İşçinin hizmet süresi: Kıdem tazminatı, işçinin işveren nezdinde çalıştığı süreye göre hesaplanır. Bu süre, iş sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren hesaplanır.
  • Kıdem tazminatı tavan tutarı: Kıdem tazminatı, işçinin en son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Ancak bu ücret, her yıl için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarını aşamaz. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavan tutarı 23.489,83 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Vergi Kesintisi

Kıdem tazminatı, gelir vergisine tabidir. Kıdem tazminatının 24 aydan az süreli çalışmaları karşılığı olan kısmı vergiden istisnadır. Bu süreyi aşan kısmı için ise gelir vergisi kesintisi yapılır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem tazminatı hesaplaması için internette birçok online araç bulunmaktadır. Bu araçlar, işçinin son brüt ücreti ve hizmet süresini girerek kıdem tazminatı tutarını hesaplayabilmektedir.

Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi

İşveren, işçinin kıdem tazminatını işten ayrılma tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içinde ödemekle yükümlüdür. Bu sürenin dolması halinde işçi, işverene karşı tazminat davası açabilir.

Kıdem Tazminatı İptali

Kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından haklı nedenle işten çıkarılması halinde ödenmez. Ancak işçinin işveren tarafından haksız yere işten çıkarılması halinde kıdem tazminatını talep edebilir.

Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından işten çıkarıldığı veya emekliye ayrıldığı takdirde hak ettiği bir tazminattır. İhbar tazminatı ise işçinin işveren tarafından haklı nedenle işten çıkarıldığı takdirde hak ettiği bir tazminattır.

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı arasındaki temel fark şudur: Kıdem tazminatı, işçinin işveren nezdinde çalıştığı süreye göre hesaplanır. İhbar tazminatı ise işçinin işveren tarafından haklı nedenle işten çıkarıldığı takdirde hak ettiği bir tazminattır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örnekleri

Örnek 1

Bir işçinin son brüt ücreti 5.000 TL ve hizmet süresi 10 yıl ise kıdem tazminatı tutarı 200.000 TL’dir. Bu durumda işçinin alacağı kıdem tazminatı tutarı 20


Yayımlandı

kategorisi