Kıdem Tazminatı Ne Kadar Sürede Ödenir 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı ne kadar sürede ödenir?

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her yıl için kendisine ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatının ödenmesi için işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi yeterlidir. İşçinin iş sözleşmesinin sona ermesi için belirli bir nedene ihtiyaç yoktur.

Kıdem tazminatı, işçinin son 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin kıdemi, brüt ücreti ve varsa sendika aidatı dikkate alınır.

Kıdem tazminatının ödenme süresi

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 20 gün içinde ödenir. Bu süre, işverenin işçinin kıdem tazminatı talebini aldığı tarihten itibaren başlar. İşveren, bu süre içinde kıdem tazminatını ödemezse, işçiye her gün için 20 Türk Lirası tutarında gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

Kıdem tazminatının ödenme süresi, işçinin iş sözleşmesinin sona erme şekline göre değişebilir.

  • İşçi, iş sözleşmesini haklı nedenle fesh ederse, işveren kıdem tazminatını işçiye iş sözleşmesinin feshi tarihinde ödemek zorundadır.
  • İşveren, iş sözleşmesini haklı nedenle fesh ederse, işveren kıdem tazminatını işçiye iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde ödemek zorundadır.
  • İşçi, iş sözleşmesini ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesh ederse, işveren kıdem tazminatını işçiye iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren en geç 8 gün içinde ödemek zorundadır.
  • İşveren, iş sözleşmesini ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesh ederse, işveren kıdem tazminatını işçiye iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren en geç 8 gün içinde ödemek zorundadır.

Kıdem tazminatı ödenmezse ne olur?

İşveren, kıdem tazminatını ödemezse, işçi işverene karşı icra takibi başlatabilir. Ayrıca, işçi kıdem tazminatının ödenmemesi nedeniyle işverene dava açabilir. İşveren, işçiye kıdem tazminatını ödemediği takdirde, işçinin talebiyle mahkeme tarafından tazminata mahkûm edilebilir.

Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda işçinin hak ettiği tazminat miktarı, işçinin kıdemi, brüt ücreti ve varsa sendika aidatı dikkate alınarak hesaplanır.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü

Kıdem tazminatı, işçinin son 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin kıdemi, brüt ücreti ve varsa sendika aidatı dikkate alınır.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = Son 30 günlük brüt ücret * Kıdem süresi * 1/30

Örnek

Bir işçinin son 30 günlük brüt ücreti 10.000 TL ise ve kıdemi 10 yıl ise, işçinin kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10.000 TL * 10 yıl * 1/30
= 333,33 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı 3.333,33 TL’dir.

Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her yıl için kendisine ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte ödenir. Kıdem tazminatının ödenme süresi, işçinin iş sözleşmesinin sona erme şekline göre değişebilir. İşveren, kıdem tazminatını ödemezse, işçi işverene karşı icra takibi başlatabilir veya dava açabilir.


Yayımlandı

kategorisi