Kıdem Tazminatı Ne Zaman Alınır 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işveren tarafından çalışana iş sözleşmesinin feshi halinde, çalışılan her yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin kıdemine ve son brüt ücretine göre hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Alınır?

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde alınır. İş sözleşmesi, işçinin veya işverenin haklı nedenle feshi, işçinin emekliliği, işçinin ölümü veya işyerinin kapanması gibi nedenlerle feshedilebilir.

İşçinin Haklı Nedenle Feshi Halinde Kıdem Tazminatı

İşçi, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı, işverenin işçinin kişiliğini zedeleyen davranışları, işverenin işçiye karşı görevlerini yerine getirmemesi gibi nedenlerle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Bu durumda işçi, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte kıdem tazminatına hak kazanır.

İşverenin Haklı Nedenle Feshi Halinde Kıdem Tazminatı

İşveren, işçinin iş sözleşmesini ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı, işçinin işverenin kişiliğini zedeleyen davranışları, işçinin işverene karşı görevlerini yerine getirmemesi gibi nedenlerle haklı nedenle feshedebilir. Bu durumda işveren, işçiye kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir.

İşçinin Emekliliği Halinde Kıdem Tazminatı

İşçi, iş sözleşmesini emeklilik nedeniyle feshedebilir. Bu durumda işçi, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte kıdem tazminatına hak kazanır.

İşçinin Ölümü Halinde Kıdem Tazminatı

İşçi, iş sözleşmesi devam ederken ölürse, kıdem tazminatı işçinin mirasçılarına ödenir. Kıdem tazminatı, işçinin mirasçılarının iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte kıdem tazminatına hak kazanacakları miktar kadar ödenir.

İşyerinin Kapanması Halinde Kıdem Tazminatı

İşyeri, işverenin işletmenin ekonomik ve teknik nedenlerle faaliyetine son vermesi, işverenin iflası veya tasfiyesi gibi nedenlerle kapanırsa, işyerinde çalışan işçiler kıdem tazminatına hak kazanırlar. Kıdem tazminatı, işyerinin kapandığı tarihte işçilerin kıdem tazminatına hak kazanacakları miktar kadar ödenir.

Kıdem Tazminatı Hesaplanması

Kıdem tazminatı, işçinin kıdemine ve son brüt ücretine göre hesaplanır. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti tutarındadır.

Örneğin, bir işçi 10 yıldır aynı işyerinde çalışmış ve son brüt ücreti 5.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı 10 x 30 x 5.000 = 1.500.000 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Alınması İçin Gerekli Belgeler

Kıdem tazminatı almak için işçinin aşağıdaki belgeleri işverene sunması gerekir:

  • İş sözleşmesi
  • İhbar tazminatı talep dilekçesi
  • Kıdem tazminatı talep dilekçesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İkametgah belgesi

Kıdem Tazminatı Alınması İçin Süre

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talep edilmelidir. Bu süre içinde kıdem tazminatı talep edilmezse, işçi kıdem tazminatı alamayacaktır.

Kıdem Tazminatı Alınması İçin Dava Açılması

İşveren kıdem tazminatını ödemezse, işçi kıdem tazminatını almak için dava açabilir. Dava, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır.

Kıdem Tazminatı Davalarında İşçinin Kazanma Şansı

Kıdem tazminatı davalarında işçinin kazanma şansı yüksektir. Çünkü kıdem tazminatı, işçinin en temel haklarından biridir. İşçi, kıdem tazminatı talebini haklı nedenle istemişse, davayı kazanma şansı daha da artar.

**Kıdem Tazminatı İl


Yayımlandı

kategorisi