Kıdem Tazminatı Ne Zaman Ödenir 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı ne zaman ödenir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin belirli bir süre çalışıp sona ermesi halinde işçiye ödenen bir paradır. İşçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca yıpranması ve işverenine sadakatinin bir sonucu olarak işçiye verilen bir tazminattır.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshinin işçinin veya işverenin haklı ve geçerli nedenle feshi, iş sözleşmesinin sona ermesi veya işçinin emekli olması gibi durumlarda ödenir.

Kıdem tazminatının ödenmesi için gerekli şartlar şunlardır:

 • İş sözleşmesinin yazılı olması
 • İşçinin en az bir yıl kıdemi olması
 • İş sözleşmesinin feshinin işçinin veya işverenin haklı ve geçerli nedenle feshi, iş sözleşmesinin sona ermesi veya işçinin emekli olması gibi durumlardan biri olması

Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan unsurlar şunlardır:

 • İşçinin işe başladığı tarih
 • İşçinin kıdemi
 • İşçinin brüt ücreti

Kıdem tazminatı, işçinin işe başladığı tarihten itibaren her geçen tam yıl için işverence otuz günlük ücreti tutarında ödenir.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshinden itibaren en geç 10 gün içinde ödenir. İşverenin bu süre içinde kıdem tazminatını ödememesi halinde, işçi mevduata uygulanan en yüksek faiz oranında tazminat talep edebilir.

Kıdem tazminatının hangi hallerde ödendiğine ilişkin örnekler:

 • İşçinin iş sözleşmesi işveren tarafından haklı ve geçerli nedenle feshedilirse, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 • İşçinin iş sözleşmesi işveren tarafından geçerli nedenle feshedilirse, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 • İşçinin iş sözleşmesi işçi tarafından haklı ve geçerli nedenle feshedilirse, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 • İşçinin iş sözleşmesi işçinin emekli olması nedeniyle sona ererse, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Kıdem tazminatının ödenmediği durumlarda işçinin başvurabileceği hukuki yollar şunlardır:

 • İşverene kıdem tazminatını ödemesi için ihtarname çekme
 • İş mahkemesinde kıdem tazminatı davası açma
 • İcra takibi başlatma

Kıdem tazminatı ile ilgili sık sorulan sorular:

 • Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshinin işçinin veya işverenin haklı ve geçerli nedenle feshi, iş sözleşmesinin sona ermesi veya işçinin emekli olması gibi durumlardan hangisinde ödenir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshinin işçinin veya işverenin haklı ve geçerli nedenle feshi, iş sözleşmesinin sona ermesi veya işçinin emekli olması gibi durumlardan herhangi birinde ödenir.

 • Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshinden itibaren en geç 10 gün içinde ödenir.

 • İşveren, kıdem tazminatını ödemezse, işçi ne yapabilir?

İşveren, kıdem tazminatını ödemezse, işçi işverene kıdem tazminatını ödemesi için ihtarname çekebilir. İhtarnamenin sonuçsuz kalması halinde, işçi iş mahkemesinde kıdem tazminatı davası açabilir. İş mahkemesi işçinin haklı olduğuna karar verirse, işvereni kıdem tazminatını ödemeye mahkûm eder. İşverenin bu kararı yerine getirmemesi halinde, işçi icra takibi başlatabilir.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca yıpranması ve işverenine sadakatinin bir sonucu olarak işçiye verilen bir tazminattır. Kıdem tazminatına hak kazanmak için işçinin en az bir yıl kıdemi olması ve iş sözleşmesinin feshinin işçinin veya işverenin haklı ve geçerli nedenle feshi, iş sözleşmesinin sona ermesi veya işçinin emekli olması gibi durumlardan biri olması gerekir. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshinden itibaren en geç 10 gün içinde ödenir.


Yayımlandı

kategorisi