Kıdem Tazminatı Net Mi Brüt Mü 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Net Mi, Brüt Mü?

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her bir yıl için, brüt ücretin 30 günlük tutarıdır. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücreti temel alınır; net ücret dikkate alınmaz.

Kıdem tazminatının brüt olarak hesaplanması, işçinin vergi ve sigorta primleri gibi kesintilerden önce aldığı ücrete göre hesaplanmasıdır. Bu, işçinin kıdem tazminatının gerçek değerini yansıtır.

Kıdem tazminatı net olarak hesaplansa idi, işçinin aldığı ücretten vergi ve sigorta primleri gibi kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutara göre hesaplanırdı. Bu, işçinin kıdem tazminatının gerçek değerinden daha düşük bir tutara denk gelirdi.

Kıdem tazminatının brüt olarak hesaplanması, işçinin kıdem tazminatından elde edeceği gelirin daha yüksek olmasını sağlar. Bu, işçinin emeklilik döneminde veya yeni bir iş bulduğunda maddi açıdan daha rahat olmasını sağlar.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, aşağıdaki formül kullanılır:

Kıdem tazminatı tutarı = brüt ücret * çalıştığı yıl sayısı * 30

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ise ve işyerinde 5 yıl çalışmışsa, kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = 10.000 TL * 5 yıl * 30
= 1.500.000 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı 1.500.000 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Üzerinden Gelir Vergisi Kesilir mi?

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca elde ettiği bir kazançtır. Bu nedenle, kıdem tazminatı üzerinden gelir vergisi kesilir.

Kıdem tazminatı üzerinden kesilen gelir vergisi, işçinin kıdem tazminatı tutarının %15’idir.

Kıdem Tazminatı Üzerinden Damga Vergisi Kesilir mi?

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca elde ettiği bir kazançtır. Bu nedenle, kıdem tazminatı üzerinden damga vergisi kesilir.

Kıdem tazminatı üzerinden kesilen damga vergisi, işçinin kıdem tazminatı tutarının %0,759’udur.

Kıdem Tazminatı Nasıl Ödenir?

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en geç 2 ay içinde ödenir.

İş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 2 ay içinde kıdem tazminatı ödenmezse, işçiye en geç 2 aylık sürenin sona erdiği tarihte en az %20 fazlasıyla kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı almak için, işçinin işverene yazılı olarak başvurması gerekir. İşveren, işçinin başvurusu üzerine kıdem tazminatını en geç 2 ay içinde ödemek zorundadır.

İşveren, kıdem tazminatını ödemezse, işçi iş mahkemesine başvurarak kıdem tazminatının tahsili için dava açabilir.

Kıdem Tazminatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  • Kıdem tazminatı net mi, brüt mü?

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her bir yıl için, brüt ücretin 30 günlük tutarıdır. Bu nedenle, kıdem tazminatı brüt olarak hesaplanır.

  • Kıdem tazminatı üzerinden gelir vergisi kesilir mi?

Evet, kıdem tazminatı üzerinden gelir vergisi kesilir. Kıdem tazminatı üzerinden kesilen gelir vergisi, işçinin kıdem tazminatı tutarının %15’idir.

  • Kıdem tazminatı üzerinden damga vergisi kesilir mi?

Evet, kıdem tazminatı üzerinden damga vergisi kesilir. Kıdem tazminatı üzerinden kesilen damga vergisi, işçinin kıdem tazminatı tutarının %0,759’udur


Yayımlandı

kategorisi