Kıdem Tazminatı Sorgulama 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı, bir işverenin, işçinin hizmetine karşılık olarak, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçiye ödemesi gereken maddi bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin kıdem süresine ve son brüt ücretine göre hesaplanır.

Kıdem tazminatı sorgulama işlemi, işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığını ve hak kazanmışsa tazminat tutarını öğrenmesi için yapılır. Kıdem tazminatı sorgulama işlemi, e-Devlet Kapısı üzerinden, SGK İl Müdürlükleri veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılabilir.

e-Devlet Kapısı Üzerinden Kıdem Tazminatı Sorgulama

e-Devlet Kapısı üzerinden kıdem tazminatı sorgulama işlemi, aşağıdaki adımları izleyerek yapılabilir:

 1. e-Devlet Kapısı’na giriş yapın.
 2. “Sosyal Güvenlik Kurumu” hizmetini seçin.
 3. “Kıdem Tazminatı Hesaplama” hizmetini seçin.
 4. “Kişisel Bilgilerim” bölümündeki bilgileri doldurun.
 5. “Hesapla” butonuna tıklayın.

Bu işlem sonucunda, kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığınız ve hak kazanmışsanız tazminat tutarını öğrenebilirsiniz.

SGK İl Müdürlükleri Üzerinden Kıdem Tazminatı Sorgulama

SGK İl Müdürlükleri üzerinden kıdem tazminatı sorgulama işlemi, aşağıdaki adımları izleyerek yapılabilir:

 1. SGK İl Müdürlüğü’ne gidin.
 2. Kimlik belgenizi ibraz edin.
 3. “Kıdem Tazminatı Sorgulama” hizmetini talep edin.

Bu işlem sonucunda, kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığınız ve hak kazanmışsanız tazminat tutarını öğrenebilirsiniz.

İŞKUR İl Müdürlükleri Üzerinden Kıdem Tazminatı Sorgulama

İŞKUR İl Müdürlükleri üzerinden kıdem tazminatı sorgulama işlemi, aşağıdaki adımları izleyerek yapılabilir:

 1. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne gidin.
 2. Kimlik belgenizi ibraz edin.
 3. “Kıdem Tazminatı Sorgulama” hizmetini talep edin.

Bu işlem sonucunda, kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığınız ve hak kazanmışsanız tazminat tutarını öğrenebilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, işçinin kıdem süresine ve son brüt ücretine göre hesaplanır. Kıdem tazminatı hesaplanırken aşağıdaki formül kullanılır:

Kıdem tazminatı = (İşçinin kıdem süresi * işçinin son brüt ücreti) / 30

Örneğin, bir işçinin kıdem süresi 10 yıl ve son brüt ücreti 5.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (10 * 5.000) / 30
= 166,67 TL * 10
= 1.666,70 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı 1.666,70 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı hakkına sahip olmak için, işçinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesinden önce en az bir yıl kıdeme sahip olmalıdır.
 • İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesinden önce işveren tarafından haklı nedenle veya işverenin kusuru nedeniyle işten çıkarılmış olmalıdır.
 • İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesinden önce işveren tarafından emeklilik nedeniyle işten çıkarılmış olmalıdır.

Kıdem Tazminatı Ödeme Şekli

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye peşin olarak ödenir. İşveren, kıdem tazminatı ödemesini işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 20 gün içinde yapmak zorundadır.

Kıdem Tazminatı Dava Süresi

Kıdem tazminatı alacağı için işçinin işverene karşı dava açma süresi, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 1 yıl ve işçinin ölümünden sonra yasal mirasçılarına karşı 5 yıldır.

**Kı


Yayımlandı

kategorisi