Kıdem Tazminatı Taban 2023 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Taban ve Tavan Miktarı 2023

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedilmesi veya işçinin emekli olması durumunda, işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için, 30 günlük ücreti tutarında ödenir.

Kıdem tazminatının taban ve tavan tutarı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Taban tutar, asgari ücretin 30 günlük karşılığı olarak hesaplanır. Tavan tutar ise, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

2023 Kıdem Tazminatı Taban ve Tavan Tutarları

2023 yılında kıdem tazminatı taban ve tavan tutarları şu şekildedir:

  • Yıllık taban tutar: 13.414,50 TL
  • Yıllık tavan tutar: 23.489,83 TL

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin brüt ücreti ve çalıştığı süre dikkate alınarak yapılır.

Kıdem tazminatı = İşçinin brüt ücreti * Çalıştığı süre * 30

Örnek Hesaplama

Bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ve çalıştığı süre 10 yıl ise, işçinin kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10.000 TL * 10 yıl * 30 = 3.000.000 TL

Bu durumda, işçiye 3.000.000 TL kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem Tazminatı Ödenmesi

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 20 iş günü içinde ödenir. İşverenin bu süre içinde kıdem tazminatını ödememesi durumunda, işçi icra yoluna başvurabilir.

Kıdem Tazminatının Vergilendirilmesi

Kıdem tazminatı, gelir vergisine tabi bir ödemedir. Ancak, kıdem tazminatı almakta olan işçinin, bir önceki işyerinde çalıştığı süre boyunca kıdem tazminatı almamış olması veya işyerinde 10 yıldan fazla çalışması durumunda, kıdem tazminatının ilk 10 yıla ait kısmı gelir vergisinden istisnadır.

Kıdem Tazminatı ile İlgili Diğer Hükümler

  • Kıdem tazminatı, işçinin ölümü halinde, işçinin hak sahiplerine ödenir.
  • Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde yaptığı hizmetin karşılığıdır. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
  • İşveren, işçinin kıdem tazminatı alacağına karşılık, işçiye bir işyeri veya işletme devredebilir.
  • Kıdem tazminatı, işçinin işyerindeki kıdem süresine göre artar.

Sonuç olarak, 2023 yılında kıdem tazminatı taban tutarı 13.414,50 TL, tavan tutarı ise 23.489,83 TL’dir. Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedilmesi veya işçinin emekli olması durumunda, işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin brüt ücreti ve çalıştığı süre dikkate alınarak hesaplanır.


Yayımlandı

kategorisi