Kidem Tazminati Taksitle Odenirmi 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Taksitle Ödenir Mi?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshi veya işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshi halinde, işçinin işyerinde çalışmış olduğu her yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin kıdemine ve son brüt ücretine göre hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshinden itibaren en geç 2 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. İşverenin bu süre içinde kıdem tazminatını ödememesi halinde, işçiye mevduata uygulanan en yüksek faiz ödenmesi gerekmektedir.

Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesi

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi, işveren ve işçinin karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. İşveren, işçiye yazılı olarak teklifte bulunarak kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini isteyebilir. İşçi, bu teklifi kabul edebilir veya reddeder.

İşçi, kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul ederse, işveren ile taksitlendirme şartlarına ilişkin bir anlaşma yapar. Bu anlaşmada, taksitlerin sayısı, taksitlerin vadeleri ve her taksit tutarının ne kadar olacağı gibi hususlar yer alır.

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi halinde, işçinin faiz hakkı ortadan kalkar. Yani, işveren, taksitleri zamanında ödemezse, işçi mevduata uygulanan en yüksek faiz talep edemez.

Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • Taksitlendirme teklifi işveren tarafından yazılı olarak yapılmalıdır.
  • İşçi, taksitlendirme teklifini yazılı olarak kabul veya reddetmelidir.
  • Taksitlendirme şartlarına ilişkin anlaşma, tarafların karşılıklı imzaları ile geçerlilik kazanır.
  • Taksitlerin sayısı, vadeleri ve her taksit tutarının ne kadar olacağı gibi hususlar anlaşmada açıkça belirtilmelidir.

Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesi Örneği

Örneğin, 10 yıllık kıdemi olan bir işçinin son brüt ücreti 10.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı tutarı 300.000 TL olacaktır. İşveren, işçiye kıdem tazminatının 4 eşit taksitte ödenmesini teklif ederse, her bir taksit tutarı 75.000 TL olacaktır. Bu durumda, işçinin faiz hakkı ortadan kalkar.

Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesi Davasında İptal Talebi

İşveren ve işçi arasında yapılan taksitlendirme anlaşmasının geçerliliği, işçinin iradesi fesada uğratılmışsa, mahkeme tarafından iptal edilebilir. Örneğin, işçinin taksitlendirme teklifini kabul etmesi için işveren tarafından tehdit veya baskı uygulanmışsa, işçinin iradesi fesada uğratılmış sayılır ve taksitlendirme anlaşması mahkeme tarafından iptal edilebilir.

Sonuç olarak, kıdem tazminatının taksitler halinde ödenebilmesi, işveren ve işçinin karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. İşçi, taksitlendirme teklifini kabul ederse, faiz hakkı ortadan kalkar. Ancak, işçinin iradesi fesada uğratılmışsa, taksitlendirme anlaşması mahkeme tarafından iptal edilebilir.


Yayımlandı

kategorisi