Kıdem Tazminatı Tavan Taban 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Taban ve Tavan Miktarı

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde işçiye ödenen bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için en az 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenir.

Kıdem tazminatının taban ve tavan miktarı, her yılbaşında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesine göre belirlenir. 2023 yılı için kıdem tazminatının taban tutarı 13.414,50 TL, tavan tutarı ise 23.489,83 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Taban Miktarı

Kıdem tazminatının taban tutarı, işçinin brüt ücretinin 30’a bölünmesiyle bulunur. Örneğin, brüt ücreti 5.000 TL olan bir işçinin kıdem tazminatı taban tutarı, 5.000 / 30 = 166,67 TL’dir.

Kıdem tazminatının taban tutarı, işçinin çalıştığı her yıl için ödenir. Örneğin, 5 yıl kıdemli bir işçinin kıdem tazminatı taban tutarı, 5 * 166,67 = 833,35 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Tavan Miktarı

Kıdem tazminatının tavan tutarı, işçinin en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesine eşittir. 2023 yılı için kıdem tazminatının tavan tutarı 23.489,83 TL’dir.

Kıdem tazminatının tavan tutarı, işçinin çalıştığı her yıl için ödenir. Örneğin, 5 yıl kıdemli bir işçinin kıdem tazminatı tavan tutarı, 5 * 23.489,83 = 11744,91 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (İşçinin brüt ücreti * Çalıştığı yıl sayısı) / 30

Örneğin, brüt ücreti 5.000 TL olan bir işçinin 5 yıl kıdem tazminatı, aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL * 5 yıl) / 30
= 833,35 TL

Kıdem Tazminatı Tavan Uygulaması

Kıdem tazminatının taban tutarı, işçinin brüt ücretine göre belirlenir. Ancak, tavan tutarı, işçinin çalıştığı her yıl için ödenen kıdem tazminatının üst sınırını belirler.

Örneğin, brüt ücreti 5.000 TL olan bir işçinin kıdem tazminatı, 5 yıl için 833,35 TL x 5 = 4.166,75 TL’dir. Ancak, kıdem tazminatının tavan tutarı 23.489,83 TL olduğundan, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı, tavan tutarı olan 23.489,83 TL’yi geçemez.

Kıdem Tazminatı Taban ve Tavan Miktarının Artırılması

Kıdem tazminatının taban ve tavan miktarı, her yılbaşında TÜİK tarafından açıklanan en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesine göre yeniden belirlenir.

2023 yılı için kıdem tazminatının taban tutarı, 2022 yılına göre %33,33 oranında artmıştır. Tavan tutarı ise, 2022 yılına göre %33,33 oranında artmıştır.

Kıdem tazminatının taban ve tavan miktarının artması, işçilerin kıdem tazminatından alacakları payı artırmaktadır. Bu durum, işçilerin işten ayrılmaları durumunda daha fazla maddi destek almalarını sağlamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi