Kıdem Tazminatı Tavanı 2023 Hesaplama 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Tavanı 2023 Hesaplama

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçinin hizmet süresine karşılık olarak ödenen bir tazminat türüdür. İşçi, işverenin haklı bir neden olmaksızın işten çıkarması, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı bir nedenle feshi veya işyerinin kapanması halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan en önemli unsurlardan biri, işçinin brüt ücretidir. İşçinin brüt ücreti, sigorta primi, sendika aidatı, vergi gibi kesintiler öncesindeki ücretidir. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücreti, işyerinde çalışılan her tam yıl için bir hizmet yılı karşılığı ücret olarak dikkate alınır.

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçmemektedir. Kıdem tazminatı tavanı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı

2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı, 01.07.2023 – 31.12.2023 dönemi için 23.489,83 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, bir yıl için ödenecek kıdem tazminatı üst sınırıdır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı hesaplanırken aşağıdaki formül kullanılır:

Kıdem tazminatı = Brüt ücret * Hizmet süresi

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ve hizmet süresi 5 yıl ise, kıdem tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10.000 TL * 5 yıl = 50.000 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı, 2023 yılı için belirlenen kıdem tazminatı tavanının altında kalmaktadır.

Kıdem Tazminatı Tavanı Hesaplama Örnekleri

Örnek 1:

Bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ve hizmet süresi 1 yıl ise, kıdem tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10.000 TL * 1 yıl = 10.000 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı, 2023 yılı için belirlenen kıdem tazminatı tavanına eşittir.

Örnek 2:

Bir işçinin brüt ücreti 15.000 TL ve hizmet süresi 2 yıl ise, kıdem tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 15.000 TL * 2 yıl = 30.000 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı, 2023 yılı için belirlenen kıdem tazminatı tavanının altında kalmaktadır.

Örnek 3:

Bir işçinin brüt ücreti 20.000 TL ve hizmet süresi 3 yıl ise, kıdem tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 20.000 TL * 3 yıl = 60.000 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı, 2023 yılı için belirlenen kıdem tazminatı tavanına eşittir.

Örnek 4:

Bir işçinin brüt ücreti 25.000 TL ve hizmet süresi 4 yıl ise, kıdem tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 25.000 TL * 4 yıl = 100.000 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı, 2023 yılı için belirlenen kıdem tazminatı tavanının üzerinde kalmaktadır. Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı, 2023 yılı için belirlenen kıdem tazminatı tavanı olan 23.489,83 TL ile sınırlı olacaktır.

**Kıdem Tazminatı Tavanı ve İh


Yayımlandı

kategorisi