Kidem Tazminati Tavani 2023 Ne Oldu 2024-2025 Güncel

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene hizmet ettiği her yıl için kendisine ödenen maddi bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin brüt ücretine ve işyerindeki kıdem süresine göre belirlenir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Buna göre, 2023 yılı için kıdem tazminatı tavan tutarı iki ayrı dönemde belirlenmiştir.

1 Ocak – 30 Haziran 2023 Dönemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 05.01.2023 tarihinde yayınlanan 2023 Yılı Ocak Ayına Ait “Mali ve Sosyal Haklar” Genelgesine göre; 01.01.2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının güncel yıllık tavan tutarı 19.982,83 TL olarak belirlenmiştir.

1 Temmuz – 31 Aralık 2023 Dönemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 07.07.2023 tarihinde yayınlanan 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait “Mali ve Sosyal Haklar” Genelgesine göre; 01.07.2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının güncel yıllık tavan tutarı 23.489,83 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanı, işçinin brüt ücretine ve işyerindeki kıdem süresine göre hesaplanır.

İşçinin brüt ücreti, kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınan ücrettir. Brüt ücret, işçinin işverene ödediği sigorta primleri ve vergiler hariç kalan ücrettir.

İşçinin işyerindeki kıdem süresi, kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan bir diğer unsurdur. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için ödenir.

Kıdem tazminatı tavanı, işçinin brüt ücretine ve işyerindeki kıdem süresine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı tavanı = İşçinin brüt ücreti * İşyerindeki kıdem süresi

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ve işyerindeki kıdem süresi 10 yıl ise, bu işçinin kıdem tazminatı tavan tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı tavanı = 10.000 TL * 10 yıl = 100.000 TL

Bu durumda, bu işçiye işyerinden ayrılması halinde en fazla 100.000 TL kıdem tazminatı ödenebilir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Etkiler?

Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatlarının miktarını sınırlandırır. Kıdem tazminatı tavanı yükseldikçe, işçilerin alacakları kıdem tazminatı da artar.

Kıdem tazminatı tavanı, işverenlerin de maliyetlerini etkiler. Kıdem tazminatı tavanı yükseldikçe, işverenlerin kıdem tazminatı ödemeleri de artar.

Kıdem Tazminatı Tavanı Değişikliği Tartışmaları

Kıdem tazminatı tavanı, zaman zaman tartışma konusu olmaktadır. Bazı kesimler, kıdem tazminatı tavanının yüksek olmasının işverenleri caydırdığını ve işsizliği artırdığını savunmaktadır. Diğer kesimler ise, kıdem tazminatı tavanının düşük olmasının işçilerin haklarını kısıtladığını savunmaktadır.

Kıdem tazminatı tavanının nasıl olması gerektiği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu konuda bir uzlaşı sağlanabilmesi için, işçilerin ve işverenlerin haklarını gözeten bir çözüm bulunmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi