Kıdem Tazminatı Temmuz 2019 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işverenin işçiye bir hizmet karşılığı olarak ödediği tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için, 30 günlük brüt ücreti üzerinden ödenir.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye, brüt ücretine ve kıdem tazminatı tavan tutarına göre hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir?

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin kıdem tazminatı olarak alabileceği en yüksek tutardır. Kıdem tazminatı tavanı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

2019 yılı Temmuz ayında, kıdem tazminatı tavanı 6.379,86 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, işverenin işçiye ödeyeceği kıdem tazminatının üst sınırını oluşturur.

Kıdem Tazminatı Kimlere Ödenir?

Kıdem tazminatı, aşağıdaki durumlarda ödenir:

  • İş sözleşmesi, işçinin isteği ile sona ererse, kıdem tazminatı ödenmez.
  • İş sözleşmesi, işverenin haklı nedenle feshi nedeniyle sona ererse, kıdem tazminatı ödenmez.
  • İş sözleşmesi, işverenin geçerli nedenle feshi nedeniyle sona ererse, kıdem tazminatı ödenir.
  • İş sözleşmesi, işçinin emekli olması nedeniyle sona ererse, kıdem tazminatı ödenir.
  • İş sözleşmesi, işçinin ölümü nedeniyle sona ererse, kıdem tazminatı, işçinin mirasçılarına ödenir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için, 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işyerinde çalışılan süreler tam yıl olarak dikkate alınır. 10 ay gibi tam yıl olmayan süreler, 1/12 oranında kıdem tazminatına esas alınır.

Örneğin, bir işçi 5 yıl 6 ay bir işyerinde çalışmışsa, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işyerinde çalıştığı süre 5 yıl olarak dikkate alınır.

Kıdem tazminatı, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır. İşçinin brüt ücreti, işçinin alacağı ücretin, sigorta primleri ve vergiler gibi kesintilerden önceki tutarıdır.

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 3.000 TL ise, bu işçinin kıdem tazminatı 3.000 TL x 5 yıl x 30 gün = 450.000 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Tavanı Aşarsa Ne Olur?

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin kıdem tazminatı olarak alabileceği en yüksek tutardır. Kıdem tazminatı tavanı aşılırsa, işçiye kıdem tazminatı tavan tutarı kadar ödenir.

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ise, bu işçinin kıdem tazminatı 10.000 TL x 5 yıl x 30 gün = 1.500.000 TL olacaktır. Ancak, kıdem tazminatı tavanı 6.379,86 TL olduğu için, bu işçiye ödenecek kıdem tazminatı 6.379,86 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Damga Vergisi

Kıdem tazminatı, damga vergisine tabidir. Kıdem tazminatına uygulanan damga vergisi oranı, binde 7,59’dur.

Örneğin, bir işçiye 1.000 TL kıdem tazminatı ödenirse, bu işçinin ödeyeceği damga vergisi 1.000 TL x binde 7,59 = 7,59 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Borcunun Zamanaşımı Süresi

Kıdem tazminatı borcunun zamanaşımı süresi, 5 yıldır. Kıdem tazminatı borcunun zamanaşımı süresi, işçinin işyerinden ayrıldığı tarihten itibaren başlar.

Örneğin, bir işçi 1


Yayımlandı

kategorisi