Kıdem Tazminatı Temmuz 2022 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, bir işveren tarafından işçiye iş sözleşmesinin sona ermesi halinde ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin iş yerindeki kıdemi ve brüt ücretine göre hesaplanır.

Kıdem tazminatının amacı, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçinin yeni bir iş bulması için kendisine bir süre tanımaktır. Ayrıca, işçinin iş yerindeki kıdemi ve brüt ücreti göz önünde bulundurulduğundan, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle yaşadığı maddi kayıpları telafi etmek amacıyla da ödenir.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kıdem tazminatı, işçinin iş yerindeki kıdemi ve brüt ücretine göre hesaplanır. Kıdem tazminatı hesaplanırken aşağıdaki formül kullanılır:

Kıdem tazminatı = İşçinin brüt ücreti * İşçinin iş yerindeki kıdemi * 30

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ve iş yerindeki kıdemi 10 yıl ise işçinin kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10.000 TL * 10 yıl * 30 = 3.000.000 TL

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar şunlardır:

 • İşçinin brüt ücreti, iş sözleşmesinde belirlenen ücrettir.
 • İşçinin iş yerindeki kıdemi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte geçerli olan kıdemidir.
 • Kıdem tazminatı, işçinin iş yerindeki kıdemine göre hesaplanır. Kıdem tazminatı hesaplanırken iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki kıdem dikkate alınır.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçiye ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatı miktarıdır. Kıdem tazminatı tavanı, her yıl asgari ücretin artmasıyla birlikte güncellenir.

2023 Temmuz Ayı Kıdem Tazminatı Tavanı

2023 Temmuz ayı itibarıyla geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 23.489,83 TL’dir. Bu tutar, işçinin brüt ücreti ne olursa olsun, işçiye ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatı miktarıdır.

Kıdem Tazminatının Ödenmesi

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en geç 20 gün içinde ödenmelidir. İşveren, kıdem tazminatı ödemesini zamanında yapmazsa, işçiye icra takibi başlatma hakkı doğar.

Kıdem Tazminatının Vergilendirilmesi

Kıdem tazminatı, gelir vergisinden istisnadır. Bu nedenle, kıdem tazminatı üzerinden herhangi bir vergi alınmaz. Ancak, kıdem tazminatının tavan tutarını aşan kısmı gelir vergisine tabidir.

Kıdem Tazminatının Alınabileceği Durumlar

Kıdem tazminatı, aşağıdaki durumlarda işçiye ödenir:

 • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedilmesi
 • İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi
 • İş sözleşmesinin işçinin ölümü nedeniyle sona ermesi
 • İş sözleşmesinin işçinin emekli olması nedeniyle sona ermesi

Kıdem Tazminatının Alınamayacağı Durumlar

Kıdem tazminatı, aşağıdaki durumlarda işçiye ödenmez:

 • İş sözleşmesinin işçinin kendi isteğiyle feshedilmesi
 • İş sözleşmesinin işçinin yetersizliği veya ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işveren tarafından feshedilmesi
 • İş sözleşmesinin işçinin iş yerindeki yetersizliği nedeniyle işveren tarafından feshedilmesi

Kıdem Tazminatı ile İlgili Diğer Hususlar

 • Kıdem tazminatı, işçinin iş yerindeki kıdemi ve brüt ücretine göre hesaplanır.
 • Kıdem tazminatı tavanı, her yıl asgari ücretin artmasıyla birlikte güncellenir.
 • Kıdem tazminatı, gelir vergisinden istisnadır.
 • Kıdem tazminatı, aşağıdaki durumlarda işçiye ödenir:
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedilmesi
  • İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi
  • İş sözleşmesinin

Yayımlandı

kategorisi