Kıdem Tazminatı Ücret Midir 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı, işçinin işverene karşı hizmet akdinin devamı süresince işyerinde geçirdiği her geçen yıl için işveren tarafından kendisine ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işverene olan güvenini korumak, işvereni işçiye iyi davranmaya teşvik etmek ve işçinin işsiz kaldığı dönemde geçimini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Kıdem tazminatının hukuki niteliği, İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshi halinde, işçinin işyerinde çalıştırdığı her yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemesi gerekir. İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshi halinde ise, işçinin işyerinde çalıştırdığı her yıl için 20 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemesi gerekir.

Kıdem tazminatı, işçinin işverene karşı hizmet akdinin devamı süresince işyerinde geçirdiği her geçen yıl için ödenen bir tazminat türüdür. Bu nedenle, kıdem tazminatının ücret niteliğinde olduğu söylenebilir.

Ancak, kıdem tazminatının ücretten bazı farklılıkları da bulunmaktadır. Bu farklılıklar şunlardır:

  • Kıdem tazminatı, işçinin işverene karşı hizmet akdinin devamı süresince işyerinde geçirdiği her geçen yıl için ödenen bir tazminat türüdür. Ücret ise, işçinin yaptığı iş karşılığında aldığı bir ödemedir.
  • Kıdem tazminatı, işçinin işverene olan güvenini korumak, işvereni işçiye iyi davranmaya teşvik etmek ve işçinin işsiz kaldığı dönemde geçimini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Ücret ise, işçinin yaptığı iş karşılığında aldığı bir bedeldir.
  • Kıdem tazminatı, işçinin işverene karşı hizmet akdinin devamı süresince işyerinde geçirdiği her geçen yıl için ödenir. Ücret ise, işçinin yaptığı iş karşılığında her ay düzenli olarak ödenir.

Kıdem tazminatının ücret niteliğinde olduğu yönündeki görüş, Yargıtay tarafından da benimsenmiştir. Yargıtay’ın bu konudaki kararlarına göre, kıdem tazminatı, işçinin işverene karşı hizmet akdinin devamı süresince işyerinde geçirdiği her geçen yıl için ödenen bir tazminat türüdür. Bu nedenle, kıdem tazminatı, ücret niteliğindedir.

Ancak, kıdem tazminatının ücretten bazı farklılıkları da bulunduğu için, kıdem tazminatının ücret olarak değerlendirilmesi halinde, bazı sonuçlara yol açabileceği de söylenebilir. Örneğin, kıdem tazminatının ücret olarak değerlendirilmesi halinde, kıdem tazminatının vergilendirilmesi gerekebilir.

Sonuç olarak, kıdem tazminatının ücret niteliğinde olduğu söylenebilir. Ancak, kıdem tazminatının ücretten bazı farklılıkları da bulunduğu için, kıdem tazminatının ücret olarak değerlendirilmesi halinde, bazı sonuçlara yol açabileceği de unutulmamalıdır.

Kıdem tazminatının ücret niteliğinde olduğu yönündeki görüşü destekleyen bazı görüşler şunlardır:

  • Kıdem tazminatı, işçinin işverene karşı hizmet akdinin devamı süresince işyerinde geçirdiği her geçen yıl için ödenen bir tazminat türüdür. Bu nedenle, kıdem tazminatının, işçinin hizmet karşılığı aldığı bir ödeme olduğu söylenebilir.
  • Kıdem tazminatı, işçinin işverene olan güvenini korumak, işvereni işçiye iyi davranmaya teşvik etmek ve işçinin işsiz kaldığı dönemde geçimini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu amaçlar, ücretin amaçlarıyla da paralellik göstermektedir.

Kıdem tazminatının ücret niteliğinde olduğu yönündeki görüşü destekleyen bazı Yargıtay kararları şunlardır:

  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2019/17183 E. ve 2020/11117 K. sayılı kararı:

“Kıdem tazminatı, işçinin işverene karşı hizmet akdinin devamı süresince işyerinde geçirdiği her geçen yıl için ödenen bir tazminat türüdür. Bu nedenle, kıdem tazminatı, ücret niteliğindedir.”

  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2021/2658 E. ve 2022/1264 K. sayılı kararı:

“Kıdem tazminatı, işçinin işverene karşı hizmet akdinin devamı süresince işyerinde geçirdiği her geçen yıl için


Yayımlandı

kategorisi