Kıdem Tazminatı Yansıtma Faturası Kdv 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Yansıtma Faturası ve KDV Uygulaması

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi, işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedenle feshetmesi veya iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının yansıtma faturası, işverenin, işçiye ödediği kıdem tazminatının tutarını, işçinin çalıştığı diğer işverene yansıtmak amacıyla düzenlediği bir faturadır.

Kıdem Tazminatının KDV’ye Tabiiyeti

Kıdem tazminatı, bir hizmetin karşılığı olarak ödenen bir tazminat olduğu için, KDV’ye tabidir. KDV Kanunu’nun 1/1 maddesine göre, Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir. Kıdem tazminatı da Türkiye’de yapılan bir teslim (işçiye ödenen bir hizmet) olduğu için, KDV’ye tabidir.

Kıdem Tazminatının Yansıtma Faturasının KDV’ye Tabiiyeti

Kıdem tazminatının yansıtma faturası, işçiye ödenen kıdem tazminatının tutarını yansıttığı için, KDV’ye tabidir. Ancak, yansıtma faturasında KDV hesaplanırken, kıdem tazminatının yansıtılan kısmına değil, yansıtma işleminin karşılığı olan hizmet bedeline KDV hesaplanması gerekir.

Kıdem Tazminatı Yansıtma Faturasının Tevkifatına Tabiiyeti

Kıdem tazminatı yansıtma faturası, hizmetin karşılığı olarak düzenlenen bir fatura olduğu için, KDV tevkifatına tabidir. KDV Kanunu’nun 9. maddesine göre, 35 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde sayılan hizmet ifalarından 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılır. Kıdem tazminatı yansıtma faturası da bu sayılan hizmet ifalarından biri olduğu için, 9/10 oranında KDV tevkifatına tabidir.

Kıdem Tazminatı Yansıtma Faturasının Örneği

Örneğin, A işvereni, B işçisine 100.000 TL kıdem tazminatı ödemiştir. A işvereni, bu tazminatı C işverenine yansıtmak amacıyla bir fatura düzenlemiştir. Bu faturada, yansıtılan kıdem tazminatı tutarı 100.000 TL olarak gösterilmiştir. Ancak, yansıtma işleminin karşılığı olan hizmet bedeli 110.000 TL olarak kabul edilmiştir. Bu durumda, faturada KDV olarak 110.000 TL x %18 = 19.800 TL hesaplanması gerekir. Ayrıca, bu faturada 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılması gerektiğinden, tevkif edilen KDV tutarı 19.800 TL x 9/10 = 17.820 TL olacaktır.

Sonuç olarak, kıdem tazminatının yansıtma faturası, KDV’ye tabidir. Ancak, yansıtma faturasında KDV hesaplanırken, kıdem tazminatının yansıtılan kısmına değil, yansıtma işleminin karşılığı olan hizmet bedeline KDV hesaplanması gerekir. Kıdem tazminatı yansıtma faturası, hizmetin karşılığı olarak düzenlenen bir fatura olduğu için, KDV tevkifatına da tabidir.

Kıdem Tazminatı Yansıtma Faturası ile İlgili Önemli Hususlar

  • Kıdem tazminatı yansıtma faturası, işçiye ödenen kıdem tazminatının tutarını yansıttığı için, yansıtma faturasında mutlaka işçinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve kıdem tazminatı tutarı belirtilmelidir.
  • Kıdem tazminatı yansıtma faturası, yansıtma işleminin karşılığı olan hizmet bedeline KDV hesaplanması gerektiği için, yansıtma faturasında mutlaka yansıtma işleminin karşılığı olan hizmetin türü ve tutarı belirtilmelidir.
  • Kıdem tazminatı yansıtma faturası, KDV tevkifatına tabi olduğu için, yansıtma faturasında mutlaka KDV tevkifatı yapılıp yapılmadığı belirtilmelidir.

Kıdem Tazminatı Yansıtma Faturası Düzenleme Süreci

Kıdem tazminatı yansıtma faturası düzenlemek için öncelikle, yansıtma işleminin karşılığı olan hizmet bedeli belirlenmelidir. Bu bedel, işçiye ödenen kıdem tazminatı tutarının yanı sıra, yansıtma işleminin yapılması


Yayımlandı

kategorisi