Kıdem Tazminatı Yasası Maddeleri 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Yasası Maddeleri

Türkiye’de kıdem tazminatı, iş kanununda yer alan ve iş sözleşmesinin belirli şartlar altında feshinden dolayı işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Kıdem tazminatı yasası maddeleri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre, kıdem tazminatı aşağıdaki durumlarda ödenir:

 • İş sözleşmesinin işçinin isteği ile feshi halinde,
 • İş sözleşmesinin işverenin haklı nedenle feshi halinde,
 • İş sözleşmesinin işçinin ölümü halinde,
 • İşyerinin kapanması veya toplu işten çıkarma halinde.

Kıdem tazminatı yasasının temel maddelerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Kıdem tazminatına hak kazanmak için belirli bir kıdem süresi şartı vardır. Bu süre, iş sözleşmesinin türüne göre değişmektedir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde kıdem tazminatına hak kazanmak için en az 1 yıllık, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde ise en az 3 yıllık kıdem süresi şartı aranır.
 • Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshinden itibaren 2 ay içinde ödenmelidir. Bu süre içinde kıdem tazminatı ödenmezse, işçiye en çok 4 aylık tazminat ödenir.
 • Kıdem tazminatı, brüt ücret üzerinden hesaplanır. Brüt ücrete, işçinin asıl ücreti, ikramiye ve primleri, varsa sosyal yardımları dahil edilir.
 • Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye ödenir. İşveren, işçinin kıdem tazminatını ödemediği takdirde, işçi dava açarak kıdem tazminatını alabilir.

Kıdem tazminatı yasası maddeleri, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca işveren tarafından biriktirilen bir haktır. Bu hak, iş sözleşmesinin feshi halinde işçiye ödenir. Kıdem tazminatı, işçinin işyerindeki emek ve özverisinin karşılığı olarak ödenen bir tazminat türüdür.

Kıdem tazminatı yasası maddelerinde yer alan bazı önemli kavramlar şunlardır:

 • İş sözleşmesi: İşveren ile işçi arasında kurulan, işçinin işverene hizmet etmesini, işverenin de işçiye ücret ödemesini ön gören sözleşmedir.
 • Kıdem: İşçinin işyerinde çalıştığı süredir.
 • Brüt ücret: İşçinin işverene yaptığı iş karşılığında aldığı ücrettir.
 • İkramiye: İşveren tarafından işçiye düzenli olarak verilen ücret dışı ödemelerdir.
 • Prim: İşçinin işyerindeki performansına göre verilen ücret dışı ödemelerdir.
 • Sosyal yardımlar: İşveren tarafından işçiye yapılan sosyal yardımlardır.

Kıdem tazminatı yasası maddeleri, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca işveren tarafından biriktirilen bir haktır. Bu hak, iş sözleşmesinin feshi halinde işçiye ödenir. Kıdem tazminatı, işçinin işyerindeki emek ve özverisinin karşılığı olarak ödenen bir tazminat türüdür.


Yayımlandı

kategorisi