Kıdem Tazminatı Yasası Meclisten Geçtimi 2024-2025 Güncel

2023 Kıdem Tazminatı Yasası Meclisten Geçti mi?

2023 yılı içerisinde Türkiye’de gündeme gelen konulardan biri de kıdem tazminatı yasası oldu. Bu yasa ile kıdem tazminatı sisteminin değiştirilmesi ve çalışanların kıdem tazminatı alabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri öngörülmekteydi.

Kıdem tazminatı yasası meclisten geçti mi?

Bu sorunun cevabı, hayır. Kıdem tazminatı yasası, 2023 yılı içerisinde TBMM’de görüşülmesine rağmen, kabul edilmedi. Yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi, ancak Genel Kurul’da reddedildi.

Kıdem tazminatı yasası neden kabul edilmedi?

Kıdem tazminatı yasası, işverenler ve işçiler arasında yoğun tartışmalara neden oldu. İşverenler, yasanın maliyetlerini karşılayamayacaklarını ve bu nedenle işten çıkarmalara neden olacağını savundu. İşçiler ise, yasanın işçilerin haklarını kısıtlayacağını ve emekliliklerini güvencesiz hale getireceğini savundu.

Kıdem tazminatı yasası neyi öngörüyordu?

Kıdem tazminatı yasası ile kıdem tazminatı sisteminin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi öngörülmekteydi:

  • Kıdem tazminatının, kıdem süresine göre sabit bir oranda ödenmesi yerine, çalışanın son brüt ücreti üzerinden hesaplanmasına geçilmesi
  • Kıdem tazminatı alabilmenin için belirli şartları yerine getirmesi öngörülen çalışanların sayısının artırılması

Kıdem tazminatı yasası kabul edilseydi, ne olacaktı?

Kıdem tazminatı yasası kabul edilmiş olsaydı, yukarıda belirtilen değişiklikler hayata geçecekti. Bu değişikliklerin, işverenler ve işçiler üzerinde önemli etkileri olacaktı.

İşverenler açısından, kıdem tazminatı maliyetlerinde önemli artışlar yaşanacaktı. Bu artışlar, işverenlerin rekabet gücünü ve istihdam yaratma kapasitesini olumsuz etkileyebilirdi.

İşçiler açısından ise, kıdem tazminatı alabilmenin koşulları daha da zorlaşacaktı. Bu durum, özellikle kısa süreli işlerde çalışan işçilerin haklarını kısıtlayacaktı.

Kıdem tazminatı yasası ile ilgili gelecek planları

Kıdem tazminatı yasası, 2023 yılı içerisinde kabul edilmedi. Ancak, bu konudaki tartışmalar devam ediyor. İşverenler ve işçiler, yasanın yeniden gündeme gelmesi ve kabul edilmesi için baskılarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı sonunda yaptığı açıklamada, kıdem tazminatı sisteminin değiştirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Erdoğan, bu konudaki çalışmaların 2024 yılı içerisinde tamamlanması ve yeni bir yasa teklifinin TBMM’ye sunulması planlandığını açıkladı.

Sonuç olarak, 2023 yılı içerisinde kıdem tazminatı yasası meclisten geçmedi. Bu yasanın, 2024 yılı içerisinde yeniden gündeme gelmesi ve kabul edilmesi bekleniyor.


Yayımlandı

kategorisi