Kıdem Tazminatı Yemek Ücreti Nasıl Hesaplanir 2019 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Yemek Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, kıdem tazminatına esas alınacak ücret, işçinin fesih tarihindeki son brüt ücretidir. Bu ücrete, işçinin iş sözleşmesi süresince aldığı tüm ek ücretler, primler, sosyal yardımlar ve benzeri ödemeler dahil edilir.

Yemek ücreti de kıdem tazminatına esas alınacak ücrete dahil edilen bir ek ücret türüdür. Ancak, yemek ücretinin kıdem tazminatına esas alınabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

Yemek Ücretinin Kıdem Tazminatına Esas Alınabilmesi İçin Gerekli Şartlar

Yemek ücretinin kıdem tazminatına esas alınabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

  • Yemek ücretinin işçiye düzenli olarak ödenmesi gerekir.
  • Yemek ücretinin işçinin fiili çalışmasına bağlı olması gerekir.
  • Yemek ücretinin işçinin rızası ile ödenmesi gerekir.

Yemek Ücretinin Kıdem Tazminatına Esas Alınacağı Günlük Miktar

Yemek ücretinin kıdem tazminatına esas alınacağı günlük miktar, işçiye fiili olarak ödenen günlük yemek ücretidir. Ancak, işçinin haftada altı gün çalışıp cumartesi günü yarım gün çalıştığı ve yemek verilmediği işyerlerinde, günlük yemek ücreti hesaplanırken, günlük bedel 26 ile çarpılıp 30’a bölünmek suretiyle bir güne düşen miktar tespit edilir.

Yemek Ücretinin Kıdem Tazminatına Esas Alınması Örneği

Örneğin, bir işçiye aylık brüt 4.000 TL ücret ve 600 TL brüt yemek ücreti ödeniyor olsun. İşçi, haftanın 6 günü çalışıyor ve cumartesi günü yarım gün çalıştığı için yemek verilmiyor. Bu durumda, işçiye fiili olarak ödenen günlük yemek ücreti 600 / 30 = 20 TL’dir.

İşçi, hizmet akdinin devamı süresince 5 yıl çalışmış ve iş sözleşmesi feshedilmiş olsun. Bu durumda, işçiye ödenecek kıdem tazminatı 5 * 30 * 20 = 3.000 TL olacaktır.

Yemek Ücretinin Kıdem Tazminatına Esas Alınmaması Halleri

Yemek ücretinin kıdem tazminatına esas alınmayacağı haller şunlardır:

  • İşçiye yemek verilmemesi halinde, yemek ücreti hiç ödenmemiş sayılır ve kıdem tazminatına esas alınmaz.
  • Yemek ücretinin işçiye düzenli olarak ödenmemesi halinde, kıdem tazminatına esas alınır.
  • Yemek ücretinin işçinin fiili çalışmasına bağlı olmaması halinde, kıdem tazminatına esas alınmaz.
  • Yemek ücretinin işçinin rızası olmaksızın ödenmesi halinde, kıdem tazminatına esas alınmaz.

Yemek Ücretinin Kıdem Tazminatına Esas Alınması ve İşçi Alacağı

Yemek ücretinin kıdem tazminatına esas alınması, işçinin kıdem tazminatından alacağı miktarı artırır. Bu nedenle, işçilerin yemek ücretinin kıdem tazminatına esas alınmasını talep etmeleri gerekir.

İşveren, işçinin yemek ücretinin kıdem tazminatına esas alınmasını kabul etmezse, işçi iş mahkemesine dava açarak kıdem tazminatının yemek ücreti de dahil olmak üzere tam olarak ödenmesini talep edebilir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Aracı

İşçilerin kıdem tazminatlarını kolayca hesaplayabilmeleri için internette birçok ücretsiz hesaplama aracı bulunmaktadır. Bu araçlar, işçilerin brüt ücreti, kıdem süresi ve yemek ücreti gibi bilgileri girerek kıdem tazminatlarını hesaplayabilirler.


Yayımlandı

kategorisi