Kıdem Tazminatı Yıllık Ne Kadar 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Yıllık Ne Kadar?

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her yıl için, çalıştığı son ay brüt ücretinin 30’da birinden oluşan bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı süre boyunca edindiği bilgi, beceri ve tecrübelerin karşılığı olarak ödenir.

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılması durumunda ödenir. İşçi, işverenin haklı bir nedenle işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı alamaz. Ancak, işçinin işvereni haklı bir nedenle işten çıkarması veya işverenin işçiyi keyfi bir nedenle işten çıkarması durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında, işçinin çalıştığı son ay brüt ücreti esas alınır. İşçinin çalıştığı son ay brüt ücreti, işçinin aylık brüt maaşı, ikramiyeleri, primleri ve diğer ücret unsurlarını kapsar.

Kıdem tazminatı, her yıl için çalışılan süreye göre hesaplanır. Bir yıl için kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı son ay brüt ücretinin 30’da birinden oluşur. Örneğin, bir işçinin çalıştığı son ay brüt ücreti 10.000 TL ise, işçinin bir yıllık kıdem tazminatı tutarı 10.000 TL x 1/30 = 333,33 TL’dir.

Kıdem tazminatı, her yıl için çalışılan süreye göre hesaplandığı için, işçinin çalıştığı süre arttıkça kıdem tazminatı tutarı da artar. Örneğin, bir işçi 5 yıl çalışmışsa, işçinin kıdem tazminatı tutarı 5 x 333,33 TL = 1.666,65 TL’dir.

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye göre hesaplanırken, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda, kıdem tazminatı bir yıllık kıdem tazminatı tutarının tamamı olarak ödenir. Örneğin, bir işçi 11 ay çalışmışsa, işçinin kıdem tazminatı tutarı 1 x 333,33 TL = 333,33 TL’dir.

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye göre hesaplanırken, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan fazla olması durumunda, kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye göre hesaplanır. Örneğin, bir işçi 2 yıl 1 ay çalışmışsa, işçinin kıdem tazminatı tutarı 2 x 333,33 TL + 1 x 333,33 TL = 666,65 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatının hesaplanmasında, işçinin çalıştığı son ay brüt ücreti esas alınır. Ancak, işçinin çalıştığı son ay brüt ücreti, kıdem tazminatı tavan tutarını geçemez.

Kıdem tazminatı tavan tutarı, her yıl için Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

2023 yılında kıdem tazminatı tavan tutarı, 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında 23.489,83 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatının Vergilendirilmesi

Kıdem tazminatı, vergiye tabi bir gelirdir. Kıdem tazminatının vergilendirilmesinde, işçinin kıdem tazminatı tutarı, işçinin alacağı diğer ücretler ile birlikte toplam gelir olarak dikkate alınır.

Kıdem tazminatının vergilendirilmesinde, işçinin elde ettiği gelirin vergilendirilmesinde kullanılan gelir vergisi tarifesi uygulanır.

Kıdem tazminatının vergilendirilmesinde, işçinin kıdem tazminatı tutarı üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılır.

Kıdem Tazminatının Ödenmesi

Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı süre boyunca edindiği bilgi, beceri ve tecrübelerin karşılığı olarak ödenir. Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılması durumunda ödenir.

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren 2 ay içinde ödenir. İşveren, kıdem tazminatı ödemesini 2 ay içinde yapmazsa, işçiye aylık olarak %20 gecikme zammı


Yayımlandı

kategorisi