Kıdem Tazminatına Yemek Ücreti Nasıl Eklenir 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatına yemek ücreti nasıl eklenir?

Kıdem tazminatı, işçinin hizmet akdinin işveren tarafından feshedilmesi halinde, işçiye iş kanununda belirlenen miktarda ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin en son giydirilmiş brüt ücreti dikkate alınır. Giydirilmiş brüt ücret, işçinin brüt maaşı ile birlikte tüm yan haklarının da dahil edilerek hesap edilen ücrettir.

Yemek ücreti, işçiye işveren tarafından sağlanan bir yan hak olarak kabul edilir. Bu nedenle, işçiye işveren tarafından düzenli olarak yemek ücreti ödeniyorsa, bu ücret kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalıdır.

Yemek ücretinin kıdem tazminatına eklenebilmesi için şu şartlar aranır:

 • Yemek ücretinin işçiye işveren tarafından düzenli olarak ödenmesi gerekir.
 • Yemek ücretinin iş sözleşmesinde veya bordrolarda yer alması gerekir.
 • Yemek ücretinin, işveren tarafından işçiye sağlanan bir yan hak olarak kabul edilmesi gerekir.

Yemek ücretinin kıdem tazminatına eklenme şekli şu şekildedir:

 • İşçiye işveren tarafından günlük olarak ödenen yemek ücreti, kıdem tazminatı hesabında günlük brüt ücrete eklenir.
 • İşçiye işveren tarafından aylık olarak ödenen yemek ücreti, kıdem tazminatı hesabında aylık brüt ücrete eklenir.
 • İşçiye işveren tarafından yıllık olarak ödenen yemek ücreti, kıdem tazminatı hesabında yıllık brüt ücrete eklenir.

Örnek:

Bir işçinin aylık brüt maaşı 5.000 TL’dir. İşveren, işçiye günlük 100 TL yemek ücreti ödemektedir. Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı hesabında günlük brüt ücreti 5.100 TL olarak hesaplanacaktır.

Kıdem tazminatına yemek ücreti ekleme konusunda dikkat edilmesi gerekenler:

 • Yemek ücretinin kıdem tazminatına eklenebilmesi için, işçinin iş sözleşmesinde veya bordrolarında yer alması gerekir. Bu nedenle, işçinin iş sözleşmesini ve bordrolarını kontrol etmesi gerekir.
 • Yemek ücretinin, işveren tarafından işçiye sağlanan bir yan hak olarak kabul edilmesi gerekir. Bu nedenle, işverenin yemek ücretini işçiye düzenli olarak ödemesi ve yemek ücretinin iş sözleşmesinde veya bordrolarda yer alması gerekir.

Kıdem tazminatı hesaplama formülleri:

 • Günlük kıdem tazminatı hesaplama formülü:
Günlük kıdem tazminatı = (İşçinin brüt maaşı + Yemek ücreti) / 30
 • Aylık kıdem tazminatı hesaplama formülü:
Aylık kıdem tazminatı = Günlük kıdem tazminatı * 30
 • Yıllık kıdem tazminatı hesaplama formülü:
Yıllık kıdem tazminatı = Aylık kıdem tazminatı * 12

Kıdem tazminatı hesaplama örnekleri:

Örnek 1:

Bir işçinin aylık brüt maaşı 5.000 TL’dir. İşveren, işçiye günlük 100 TL yemek ücreti ödemektedir. Bu durumda, işçinin günlük kıdem tazminatı 5.100 TL olarak hesaplanacaktır. İşçinin kıdem tazminatı 20 yıl için hesaplanırsa, yıllık kıdem tazminatı 1.020.000 TL olacaktır.

Örnek 2:

Bir işçinin aylık brüt maaşı 10.000 TL’dir. İşveren, işçiye aylık 2.000 TL yemek ücreti ödemektedir. Bu durumda, işçinin aylık kıdem tazminatı 12.000 TL olarak hesaplanacaktır. İşçinin kıdem tazminatı 15 yıl için hesaplanırsa, yıllık kıdem tazminatı 180.000 TL olacaktır.

Kıdem tazminatına yemek ücreti eklenmemesi durumunda:

Kıdem tazminatına yemek ücreti eklenmemesi durumunda, işçinin kıdem tazminatı miktarı azalacaktır. Bu nedenle, işçilerin kıdem tazminatı hesaplamalarında yemek ücretini dikkate alması önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi