Kıdem Tazminatından Ne Kadar Vergi Kesilir 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatından ne kadar vergi kesilir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi veya işçinin kendi isteği ile işten ayrılması halinde, işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için, en son brüt ücretinin 30’da biri olarak hesaplanır.

Kıdem tazminatı, gelir vergisinden istisna tutulan bir ödemedir. Ancak, istisna tutulan tutar, her yıl için belirlenen tavan tutarı kadardır. 2023 yılı için bu tavan tutar, 1 Temmuz-31 Aralık döneminde 23.489,83 TL, 1 Ocak-30 Haziran döneminde ise 19.982,83 TL’dir.

Buna göre, bir işçiye 2023 yılında ödenen kıdem tazminatının 1 Temmuz-31 Aralık dönemindeki 23.489,83 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna tutulacaktır. Bu tutarın üzerindeki kısım ise ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

Örneğin, bir işçiye 2023 yılında 100.000 TL kıdem tazminatı ödenirse, bu tazminatın 23.489,83 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak, 76.510,17 TL’lik kısmı ise ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

Kıdem tazminatı, gelir vergisinden istisna tutulurken, damga vergisi kesintisi yapılır. Damga vergisi, binde 7,59 oranındadır.

Örneğin, bir işçiye 2023 yılında 100.000 TL kıdem tazminatı ödenirse, bu tazminat üzerinden 759 TL damga vergisi kesilecektir.

Kıdem tazminatından yapılan kesintiler, işçinin işverene verdiği ihbar tazminatı, işçilik alacakları ve diğer ödemeler için mahsup edilebilir.

Kıdem tazminatı vergisinden istisna tutarının hesaplanması

Kıdem tazminatı vergisinden istisna tutarının hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılır:

Tavan Tutarı = (İşçinin Son Brüt Ücreti x 30) / Yıl Sayısı

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 5.000 TL ise, bu işçiye ödenecek kıdem tazminatının 2023 yılındaki tavan tutarı şu şekilde hesaplanır:

Tavan Tutarı = (5.000 TL x 30) / 20
= 750 TL

Bu işçiye ödenecek 750 TL’lik kıdem tazminatının tamamı gelir vergisinden istisna tutulacaktır.

Kıdem tazminatı vergisinden istisna tutarının artırılması

Kıdem tazminatı vergisinden istisna tutarının artırılması, işçilerin gelirlerinin korunması açısından önemlidir. Bu nedenle, kıdem tazminatı vergisinden istisna tutarının her yıl enflasyon oranında artırılması talep edilmektedir.

Türkiye’de kıdem tazminatı vergisinden istisna tutarının artırılması için, 2023 yılında bir yasa değişikliği yapılmıştır. Bu değişiklikle, kıdem tazminatı vergisinden istisna tutarının 1 Ocak-30 Haziran döneminde 19.982,83 TL, 1 Temmuz-31 Aralık döneminde ise 23.489,83 TL olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu değişiklikle, kıdem tazminatı vergisinden istisna tutarının 2022 yılına göre %25,9 oranında artırılması sağlanmıştır.


Yayımlandı

kategorisi