Kidem Ve Ihbar Tazminati Hesaplama 2024-2025 Güncel

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Kıdem ve ihbar tazminatı, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçiye veya işverene ödenen tazminatlardır. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. İhbar tazminatı ise, iş sözleşmesinin sona ermesinden önce işçiye veya işverene verilmesi gereken bildirim süresine karşılık olarak ödenir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplanırken aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır:

 • İşçinin işe giriş tarihi
 • İşçinin işten çıkış tarihi
 • İşçinin son brüt ücreti

Kıdem tazminatı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Kıdem tazminatı = İşçinin son brüt ücreti * İşçinin kıdemi

Örneğin, bir işçi 1 Ocak 2020 tarihinde işe girmiş ve 31 Aralık 2023 tarihinde işten çıkmış olsun. İşçinin son brüt ücreti 10.000 TL olsun. İşçinin kıdemi ise 4 yıl, 1 ay, 29 gündür. Bu durumda işçinin kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10.000 TL * 4,0129
Kıdem tazminatı = 40.129 TL

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı hesaplanırken aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır:

 • İşçinin işe giriş tarihi
 • İşçinin işten çıkış tarihi
 • İşçinin son brüt ücreti

İhbar tazminatı aşağıdaki formülle hesaplanır:

İhbar tazminatı = İşçinin son brüt ücreti * İşçinin bildirim süresi

İş Kanunu’nda işçi ve işveren için farklı bildirim süreleri düzenlenmiştir.

İşçiye Verilecek Bildirim Süreleri

İşçinin kıdem süresi | Bildirim süresi |——-|——| | 0-6 ay | 2 hafta | 6-18 ay | 4 hafta | 18-30 ay | 6 hafta | 30 ay ve üzeri | 8 hafta

İşverene Verilecek Bildirim Süreleri

İşçinin kıdem süresi | Bildirim süresi |——-|——| | 0-24 ay | 2 hafta | 24-36 ay | 4 hafta | 36 ay ve üzeri | 6 hafta

Örneğin, bir işçi 1 Ocak 2020 tarihinde işe girmiş ve 31 Aralık 2023 tarihinde işten çıkmış olsun. İşçinin son brüt ücreti 10.000 TL olsun. İşçinin kıdemi ise 4 yıl, 1 ay, 29 gündür. Bu durumda işçiye verilecek bildirim süresi 4 haftadır. İşçinin ihbar tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

İhbar tazminatı = 10.000 TL * 4 hafta
İhbar tazminatı = 80.000 TL / 5
İhbar tazminatı = 16.000 TL

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işe giriş tarihi, işten çıkış tarihi ve son brüt ücreti dikkate alınır.

 • İşçinin kıdemi, işe giriş tarihi ile işten çıkış tarihi arasındaki süredir.

 • İşçinin brüt ücreti, sigorta primi, sendika aidatı, vergi gibi kesintiler öncesindeki ücrettir.

 • Kıdem tazminatı, her bir tam yıllık çalışma süresi için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır.

 • İhbar tazminatı hesaplanırken, işçinin kıdem süresi ve bildirim süresi dikkate alınır.

 • İşçinin bildirim süresi, iş sözleşmesinin sona ermesinden önce işveren veya işçi tarafından verilmesi gereken süredir.

 • İhbar tazminatı, işçiye veya işverene verilen


Yayımlandı

kategorisi