Kimlik Suresi Biten Guvenlik Tazminat 2024-2025 Güncel

Kimlik Süresi Biten Güvenlik Görevlisi Tazminat Alır mı?

Özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, belirli şartları sağlayan kişilere verilen bir izin belgesi ile özel güvenlik alanında görev yapmaktadırlar. Bu izin belgesi, özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartlarıdır. Özel güvenlik kimlik kartları, 5 yıllık bir süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda kimlik kartını yenilemek isteyen özel güvenlik görevlileri, bu süreyi geçirmeden ilgili makamlara başvuruda bulunmalıdırlar.

Kimlik kartının süresinin bitmesi, özel güvenlik görevlisinin özel güvenlik alanında çalışmasını engelleyen bir durumdur. Bu nedenle, kimlik kartının süresinin bitmesi sebebiyle iş akdinin feshedilmesi halinde, özel güvenlik görevlisi kıdem tazminatına hak kazanır.

Kimlik Kartının Süresinin Bitmesi Kıdem Tazminatı Hakkını Nasıl Etkiler?

Kimlik kartının süresinin bitmesi sebebiyle iş akdinin feshedilmesi halinde, iş akdinin feshi zorlayıcı sebeple gerçekleşmiş kabul edilir. Zorlayıcı sebeple fesih, işverenin, işçinin davranışlarından veya kendi kusurundan kaynaklanmayan bir sebeple iş akdini feshetmesidir. Zorlayıcı sebeple fesihte, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Kimlik kartının süresinin bitmesi, işçinin kusurundan kaynaklanmayan bir durumdur. Bu nedenle, kimlik kartının süresinin bitmesi sebebiyle iş akdinin feshedilmesi halinde, işveren zorlayıcı sebeple fesih hükümlerine göre işçiye kıdem tazminatı ödemek zorundadır.

Kimlik Kartının Süresinin Bitmesi İhbar Tazminatı Hakkını Etkiler mi?

Kimlik kartının süresinin bitmesi sebebiyle iş akdinin feshedilmesi halinde, iş akdinin feshi zorlayıcı sebeple gerçekleşmiş kabul edilir. Zorlayıcı sebeple fesihte, işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz.

İhbar tazminatı, işverenin işçiyi işten çıkarırken işçiye ödemesi gereken bir tazminat türüdür. İhbar tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre hesaplanır. Zorlayıcı sebeple fesihte, işçinin işyerinde çalıştığı süre göz önünde bulundurulmaz. Bu nedenle, kimlik kartının süresinin bitmesi sebebiyle iş akdinin feshedilmesi halinde, işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Kimlik Kartının Süresinin Bitmesi Tazminat Talebi Nasıl Yapılır?

Kimlik kartının süresinin bitmesi sebebiyle iş akdinin feshedilmesi halinde, işçi kıdem tazminatı talebini, iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde işverene yazılı olarak bildirmelidir.

İşveren, işçinin kıdem tazminatı talebini kabul etmezse, işçi, kıdem tazminatı talebini, iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde, iş mahkemesine başvurarak dava açabilir.

Örnek Dava

Ahmet, B şirketi bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmakta iken, kimlik kartının süresinin bitmesi sebebiyle iş akdinin feshedildiğini öğrenmiştir. Ahmet, iş akdinin feshedilmesi sebebiyle kıdem tazminatı talebinde bulunmuştur. B şirketi, Ahmet’in kıdem tazminatı talebini kabul etmemiştir. Ahmet, kıdem tazminatı talebini, iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde, iş mahkemesine başvurarak dava açmıştır.

Mahkeme, yaptığı yargılama sonucunda, Ahmet’in kıdem tazminatına hak kazandığını kabul ederek, B şirketinin Ahmet’e kıdem tazminatı ödemesine karar vermiştir.

Sonuç

Kimlik kartının süresinin bitmesi, özel güvenlik görevlisinin özel güvenlik alanında çalışmasını engelleyen bir durumdur. Bu nedenle, kimlik kartının süresinin bitmesi sebebiyle iş akdinin feshedilmesi halinde, özel güvenlik görevlisi kıdem tazminatına hak kazanır.


Yayımlandı

kategorisi