Manevi Tazminat Red Vekalet Ücreti 2024-2025 Güncel

Manevi Tazminat Red Vekalet Ücreti

Manevi tazminat, bir kimsenin kişilik haklarının ihlal edilmesi veya hukuka aykırı bir eyleme maruz kalması nedeniyle uğradığı manevi zararların karşılanması amacıyla verilen bir tazminat türüdür. Manevi tazminat, maddi tazminata kıyasla daha soyut bir kavramdır ve ölçümü daha zordur. Bu nedenle, manevi tazminat davalarında vekalet ücretinin belirlenmesi de bazı zorluklar içerebilir.

Manevi Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti

Manevi tazminat davalarında vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenir. Tarifenin 10/1. maddesine göre, manevi tazminat davalarında vekalet ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

Ancak, manevi tazminat davasının tamamının reddi durumunda, vekalet ücretinin, tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunacağı dikkate alınarak, maktu vekâlet verilir. Tarifenin 10/3. maddesine göre, bu durumda vekalet ücreti, davanın görüldüğü mahkemeye göre 1.500, 2.000 veya 2.500 TL olarak belirlenir.

Manevi Tazminat Davalarında Reddedilen Kısmın Vekalet Ücreti

Manevi tazminat davasında, talep edilen tazminatın tamamının kabulü veya tamamının reddi gibi net bir sonuç oluşmayabilir. Bu durumda, dava kısmen kabul, kısmen reddedilebilir.

Bu durumda, reddedilen kısmın vekalet ücreti, kabul edilen kısmın vekalet ücreti ile orantılı olarak belirlenir. Örneğin, 50.000 TL talepli bir manevi tazminat davasında, 25.000 TL’nin kabulü, 25.000 TL’nin reddi durumunda, reddedilen kısmın vekalet ücreti, kabul edilen kısmın vekalet ücretinin yarısına eşit olacaktır.

Manevi Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti Artırımı

Manevi tazminat davalarında, vekalet ücretinin artırılmasına ilişkin bazı istisnai durumlar da bulunmaktadır. Örneğin, davadaki iddiaların ciddiyeti, davadaki hukuki sorunların karmaşıklığı, davanın uzun sürmesi gibi durumlarda, vekalet ücreti artırılabilir.

Bu durumda, vekalet ücretinin artırılması için, davacının talebinin ve gerekçelerinin mahkemeye sunulması gerekir. Mahkeme, davacının talebini ve gerekçelerini değerlendirerek, vekalet ücretini artırmaya veya artırmamaya karar verebilir.

Manevi Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti Hesaplama

Manevi tazminat davalarında vekalet ücreti hesaplanırken, öncelikle davacının talebinin kabul edilen veya reddedilen kısmının belirlenmesi gerekir. Bu aşamadan sonra, kabul edilen veya reddedilen kısmın vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre hesaplanır.

Kabul edilen kısmın vekalet ücreti hesaplanırken, Tarifenin üçüncü kısmında yer alan vekalet ücreti oranları kullanılır. Örneğin, 100.000 TL talepli bir manevi tazminat davasında, 50.000 TL’nin kabulü, 50.000 TL’nin reddi durumunda, kabul edilen kısmın vekalet ücreti, 50.000 TL x 2/3 x 1.500 TL = 25.000 TL olarak hesaplanacaktır.

Reddedilen kısmın vekalet ücreti hesaplanırken, kabul edilen kısmın vekalet ücreti ile orantılı olarak bir miktar belirlenir. Örneğin, yukarıdaki örnekte, reddedilen kısmın vekalet ücreti, 25.000 TL x 1/2 = 12.500 TL olarak hesaplanacaktır.

Sonuç

Manevi tazminat davalarında vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenir. Ancak, manevi tazminat davasının tamamının reddi veya kısmen kabul, kısmen reddi gibi durumlarda, vekalet ücreti hesaplaması farklı şekilde yapılır.


Yayımlandı

kategorisi