Mirza Isminin Anlamı 2024-2025 Güncel

Mirza İsminin Anlamı ve Kökeni

Mirza, Farsça kökenli bir erkek ismidir. “Mir” ve “za” kelimelerinden oluşur. “Mir”, “bey”, “efendi”, “yüce”, “mükemmel” anlamına gelir. “Za” ise “oğlu” anlamına gelir. Dolayısıyla Mirza isminin anlamı, “bey oğlu”, “efendi oğlu”, “yüce oğlu”, “mükemmel oğlu” şeklindedir.

Mirza ismi, tarih boyunca birçok önemli şahsiyet tarafından kullanılmıştır. Örneğin, Safevi Devleti’nin kurucusu Şah İsmail’in babasının adı Mirza Haydar’dır. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu’nda, özellikle de 18. ve 19. yüzyıllarda, padişahların şehzadeleri için Mirza unvanı kullanılmıştır.

Mirza ismi, Türkiye’de de oldukça yaygındır. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de 180.000’den fazla kişi Mirza ismini kullanmaktadır.

Mirza İsminin Karakter Analizi

Numerolojiye göre, Mirza isminin sayı değeri 14’tür. 14 sayısı, “denge”, “adalet”, “adalet”, “dürüstlük” gibi anlamlara gelir. Bu nedenle, Mirza ismini taşıyan kişilerin bu özelliklere sahip olma ihtimali yüksektir. Ayrıca, Mirza ismini taşıyan kişiler genellikle zeki, başarılı ve liderlik vasfı olan kişilerdir.

Mirza İsminin İstatistikleri

 • Mirza ismi, Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimlerinden biridir.
 • 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de 180.000’den fazla kişi Mirza ismini kullanmaktadır.
 • Mirza ismi, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaygındır.
 • Mirza ismi, Farsça kökenli bir isimdir.
 • Mirza isminin anlamı, “bey oğlu”, “efendi oğlu”, “yüce oğlu”, “mükemmel oğlu” şeklindedir.

Mirza İsmi ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

 • Mirza ismi, tarih boyunca birçok önemli şahsiyet tarafından kullanılmıştır.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda, özellikle de 18. ve 19. yüzyıllarda, padişahların şehzadeleri için Mirza unvanı kullanılmıştır.
 • Mirza ismi, Türkiye’de oldukça yaygındır.
 • Mirza isminin sayı değeri 14’tür.
 • Mirza ismini taşıyan kişiler genellikle zeki, başarılı ve liderlik vasfı olan kişilerdir.

Mirza İsmi ile İlgili Ünlüler

 • Şah İsmail (Safevi Devleti’nin kurucusu)
 • Mirza Haydar (Şah İsmail’in babası)
 • Mirza Çelebi (Mimar Sinan’ın öğrencisi)
 • Mirza Lütfullah (Şah Abbas’ın tarihçisi)
 • Mirza Fethullah (19. yüzyılda yaşamış bir şair)
 • Mirza Galip (19. yüzyılda yaşamış bir şair)
 • Mirza Ahmet Efendi (19. yüzyılda yaşamış bir devlet adamı)
 • Mirza Ali Ekrem Bolayır (19. yüzyılda yaşamış bir devlet adamı)

Sonuç

Mirza, Farsça kökenli, anlamlı ve köklü bir erkek ismidir. Tarih boyunca birçok önemli şahsiyet tarafından kullanılmış olan bu isim, günümüzde de Türkiye’de oldukça yaygındır. Mirza ismini taşıyan kişilerin genellikle zeki, başarılı ve liderlik vasfı olan kişiler olma ihtimali yüksektir.


Yayımlandı

kategorisi