Ne Kadar Tazminat Alırım Sgk 2024-2025 Güncel

Ne Kadar Tazminat Alırım? SGK’ya Göre Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

İş hayatında, çalışanların en önemli haklarının başında kıdem ve ihbar tazminatları gelir. Bu tazminatlar, işveren tarafından çalışana, işten ayrılma durumunda ödenmesi zorunlu olan maddi haklar olarak tanımlanabilir. Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde çalıştığı süre boyunca işverene sağladığı katkıların karşılığı olarak ödenirken, ihbar tazminatı ise çalışanın işverene verdiği bildirim süresinin karşılığı olarak ödenmektedir.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, işveren tarafından çalışana, işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınacak temel unsurlar, çalışanın işyerinde çalıştığı süre ve her yıl için aldığı ücrettir.

Kıdem tazminatı hesaplaması şu şekilde yapılır:

Kıdem tazminatı tutarı = Çalışanın işyerinde çalıştığı süre * Her yıl için alınan ücret

Örneğin, bir çalışan 10 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış ve her yıl için 5.000 TL ücret almışsa, kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = 10 yıl * 5.000 TL
= 50.000 TL

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde çalıştığı süreye göre hesaplanır.
  • Kıdem tazminatı, çalışanın her yıl için aldığı ücret üzerinden hesaplanır.
  • Kıdem tazminatı, çalışanın brüt ücreti üzerinden hesaplanır.
  • Kıdem tazminatı, çalışana damga vergisi kesintisi uygulanarak ödenir.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, çalışanın işverene, işten ayrılma kararını önceden bildirmesi halinde ödenmesi gereken bir tazminattır. İhbar tazminatının hesaplanmasında dikkate alınacak temel unsurlar, çalışanın işyerinde çalıştığı süre ve her yıl için aldığı ücrettir.

İhbar tazminatı hesaplaması şu şekilde yapılır:

İhbar tazminatı tutarı = Çalışanın işyerinde çalıştığı süre * Her yıl için alınan ücret / 30

Örneğin, bir çalışan 10 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış ve her yıl için 5.000 TL ücret almışsa, ihbar tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

İhbar tazminatı tutarı = 10 yıl * 5.000 TL / 30
= 1.666,67 TL

İhbar tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • İhbar tazminatı, çalışanın işyerinde çalıştığı süreye göre hesaplanır.
  • İhbar tazminatı, çalışanın her yıl için aldığı ücret üzerinden hesaplanır.
  • İhbar tazminatı, çalışanın net ücreti üzerinden hesaplanır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Tavan Miktarları

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, bu tazminatların tavan miktarlarıdır. Kıdem tazminatının tavan miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavan miktarı, 1500 gösterge rakamı, 0,509796 aylık katsayısı ve 30 günlük sürenin çarpımı ile hesaplanır. Buna göre, 2023 yılı için kıdem tazminatı tavan miktarı 26.995,74 TL’dir.

İhbar tazminatının tavan miktarı ise, kıdem tazminatı tavan miktarının 30’da biri olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2023 yılı için ihbar tazminatı tavan miktarı 899,86 TL’dir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamak için internet üzerinde birçok ücretsiz araç bulunmaktadır. Bu araçlar, çalışanın işyerinde çalıştığı süre ve her yıl için aldığı ücret bilgilerini girerek


Yayımlandı

kategorisi