Net Ihbar Tazminatı Nedir 2024-2025 Güncel

Net İhbar Tazminatı Nedir?

Net ihbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından ya da işçi tarafından feshedilmesi durumunda, işçiye ödenen tazminatın vergi ve diğer kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarıdır.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin taraflarından birinin bildirim süresine uymaması durumunda, diğer tarafa ödediği tazminattır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, taraflar iş sözleşmesini fesih etmek istediklerinde, karşı tarafa en az 1 hafta önceden ihbarda bulunmak zorundadır. Bu bildirim süresine uymayan taraf, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İhbar tazminatı, işçinin fesih anındaki giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Giydirilmiş brüt ücret, işçinin temel ücretinin yanı sıra, yol, yemek, ikramiye, prim gibi süreklilik arz eden yan ödemeleri de kapsar.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatı, işçinin kıdemine göre belirlenen bildirim süresinin, işçinin brüt günlük ücreti ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Bildirim Süresi

İşçinin kıdemine göre belirlenen bildirim süreleri şu şekildedir:

 • 1 yıldan az kıdemi olan işçiler için 2 hafta
 • 1 yıldan 3 yıla kadar kıdemi olan işçiler için 4 hafta
 • 3 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olan işçiler için 6 hafta
 • 5 yıldan 15 yıla kadar kıdemi olan işçiler için 8 hafta
 • 15 yıldan fazla kıdemi olan işçiler için 12 hafta

İşçinin Brüt Günlük Ücreti

İşçinin brüt günlük ücreti, işçinin brüt ücretinin, haftada kaç gün çalıştığına bölünmesiyle bulunur. Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve haftada 5 gün çalışıyorsa, brüt günlük ücreti 5.000 / 5 = 1.000 TL olacaktır.

Net İhbar Tazminatı Hesaplaması

İhbar tazminatı, işçinin brüt ihbar tazminatından, gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutardır.

Gelir Vergisi Kesintisi

İhbar tazminatı, işçinin gelirine eklenir ve gelir vergisi kesintisine tabi tutulur. Gelir vergisinin tutarı, işçinin gelirine ve vergi dilimine göre değişir.

Damga Vergisi Kesintisi

İhbar tazminatı, damga vergisine tabidir. Damga vergisi oranı, binde 7,59’dur.

Örnek Hesaplama

Bir işçinin kıdemi 3 yıl olsun ve brüt ücreti de 5.000 TL olsun. Bu işçinin brüt ihbar tazminatı şu şekilde hesaplanır:

 • Bildirim süresi: 4 hafta
 • Brüt günlük ücret: 1.000 TL
 • Brüt ihbar tazminatı: 4 hafta x 1.000 TL/hafta = 4.000 TL

Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapıldıktan sonra, işçinin alacağı net ihbar tazminatı şu şekilde hesaplanır:

 • Gelir vergisi: 4.000 TL x %15 = 600 TL
 • Damga vergisi: 4.000 TL x %0,0759 = 30 TL
 • Net ihbar tazminatı: 4.000 TL – 600 TL – 30 TL = 2.370 TL

Bu örnekte, işçinin net ihbar tazminatı 2.370 TL olacaktır.

Net İhbar Tazminatının Ödenmesi

İhbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinden itibaren en geç 8 iş günü içinde ödenmesi gerekir. İhbar tazminatının zamanında ödenmemesi durumunda, işçi gecikme faizi talep edebilir.

Net İhbar Tazminatı İle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İhbar tazminatı, işçinin kıdemine göre belirlenen bildirim süresinin, işçinin brüt

Yayımlandı

kategorisi