Net Kıdem Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

Net Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az bir yıl çalışmış olan işçinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi durumunda, işçiye ödenen maddi bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin işyerindeki kıdemi, brüt ücreti ve son brüt ücretteki ikramiye ve prim gibi ek ödemeleri göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kıdem tazminatının hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = 30 x brüt ücret x kıdem süresi

Bu formülde,

  • 30, bir tam yıl için ödenen kıdem tazminatının günlük tutarıdır.
  • Brüt ücret, işçinin işyerinde aldığı ücretin sigorta primi, sendika aidatı, vergi gibi kesintiler yapılmadan önceki tutarıdır.
  • Kıdem süresi, işçinin işyerinde çalıştığı süredir.

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ve kıdem süresi 5 yıl ise, işçinin kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 30 x 10.000 TL x 5 yıl
= 150.000 TL

Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması halinde ödenir.
  • Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin iş sözleşmesinin feshedilme şekli dikkate alınmaz. İş sözleşmesi işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedildiği gibi, işçi tarafından da haklı bir neden olmaksızın feshedildiğinde kıdem tazminatı ödenir.
  • Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki brüt ücreti üzerinden hesaplanır. İşçinin iş sözleşmesi feshedildikten sonra brüt ücretinde bir artış olsa dahi, kıdem tazminatı bu artış göz önünde bulundurulmaksızın hesaplanır.

Net Kıdem Tazminatı Hesaplanması

Kıdem tazminatı, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Ancak, kıdem tazminatının ödenmesi sırasında işçinin gelir vergisi ve damga vergisi gibi kesintiler yapılır. Bu nedenle, işçinin alacağı net kıdem tazminatı, hesaplanan brüt kıdem tazminatı tutarından bu kesintiler çıkarılarak bulunur.

Net kıdem tazminatının hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir:

Net kıdem tazminatı = brüt kıdem tazminatı - gelir vergisi - damga vergisi

Gelir vergisi, kıdem tazminatının ücretin brüt tutarının 7.500 TL’ye kadar olan kısmı için %15, 7.500 TL’den fazla olan kısmı için %25 oranında uygulanır. Damga vergisi ise, kıdem tazminatının tamamı için %0,759 oranında uygulanır.

Örneğin, yukarıdaki örnekte hesaplanan brüt kıdem tazminatı tutarının 150.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda, işçinin alacağı net kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Net kıdem tazminatı = 150.000 TL - (150.000 TL x %15) - (150.000 TL x %0,759)
= 119.741 TL

Bu hesaplamada, işçinin gelir vergisi matrahının 7.500 TL’yi geçtiği varsayılmıştır. Eğer işçinin gelir vergisi matrahı 7.500 TL’yi geçmiyorsa, işçinin alacağı net kıdem tazminatı 143.750 TL olacaktır.

Net Kıdem Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem tazminatı hesaplaması yapmak için internette birçok farklı araç bulunmaktadır. Bu araçlardan bazıları, işçinin yalnızca brüt ücretini ve kıdem süresini girdiğinde, net kıdem tazminatı tutarını otomatik olarak hesaplamaktadır. Bazı araçlar ise, işçinin daha fazla bilgi girmesini gerektirmektedir. Örneğin, işçinin gelir vergisi matrahını, ikramiye ve prim


Yayımlandı

kategorisi