Netten Brüt Tazminat Hesaplama 2024-2025 Güncel

Net Ücret Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı bir nedenle feshedilmesi veya işçinin emekli olması durumunda ödenir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken öncelikle işçinin brüt ücreti esas alınır. Brüt ücret, işçinin almakta olduğu maaş, ikramiye, sosyal yardımlar ve benzeri ücretlerin toplamıdır. Bu ücretten sigorta primi, sendika aidatı, vergi gibi kesintiler yapılmadan önceki tutardır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin brüt ücreti, çalıştığı gün sayısı ile çarpılır. Çalışılan gün sayısı, işçinin iş sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki gün sayısıdır. Bu süreye, işçinin yıllık izin süreleri, hafta tatilleri ve ulusal bayram ve tatil günleri dahil edilir.

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve çalıştığı süre 5 yıl ise, işçinin kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

5.000 TL * 30 gün * 5 yıl = 75.000 TL

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücretine bazı durumlarda ek ödemeler de dahil edilebilir. Bu ödemeler, işçinin işyerinde süreklilik arz eden sosyal yardımlar ve benzeri ücretlerdir. Örneğin, işçinin işyerinde yemek yardımı, yol yardımı veya aile yardımı alıyorsa, bu ödemeler de kıdem tazminatı hesabına dahil edilir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, ikramiyelerin de dikkate alınması gerekir. İkramiyeler, ücrete endeksli ise, son ücret üzerinden günlük hesaplanır. İkramiyeler ücrete endeksli değilse, yıllık ikramiye miktarının 30’a bölünmesi ile günlük ikramiye tutarı bulunur.

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve yıllık ikramiye miktarı 10.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

5.000 TL * 30 gün * 5 yıl + 10.000 TL / 30 = 82.500 TL

Kıdem tazminatı hesaplandıktan sonra, bu tutardan damga vergisi kesintisi yapılır. Damga vergisi oranı 2023 yılı için %0,759’dur.

Örneğin, yukarıdaki örnekte hesaplanan kıdem tazminatı tutarı 82.500 TL ise, damga vergisi tutarı şu şekilde hesaplanır:

82.500 TL * 0,00759 = 62,72 TL

Damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar, işçiye net olarak ödenir.

Net Ücret Kıdem Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem tazminatı hesaplamak için internette birçok ücretsiz araç bulunmaktadır. Bu araçlar, işçinin brüt ücreti, çalıştığı gün sayısı ve ikramiye miktarını girerek kıdem tazminatı tutarını hesaplayabilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplama araçları, işçinin kıdem tazminatı tutarını hesaplamada kolaylık sağlasa da, bu hesaplamaların kesin sonuçlar vermeyeceği unutulmamalıdır. Kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar, işçinin brüt ücretine dahil olan ödemeler, ikramiyelerin dikkate alınması ve damga vergisi kesintisi gibi konulardır.

Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • İşçinin brüt ücretine dahil olan ödemeler, kıdem tazminatı hesabına dahil edilir. Bu ödemeler, maaş, ikramiye, sosyal yardımlar ve benzeri ücretlerdir.
  • İkramiyeler, ücrete endeksli ise, son ücret üzerinden günlük hesaplanır. İkramiyeler ücrete endeksli

Yayımlandı

kategorisi