Noter Ücreti 2023 2024-2025 Güncel

2023 Noter Ücreti

Noterler, hukuki işlemlerde tarafların iradelerini belgelemek, hukuki güvenliği sağlamak ve yasal süreçleri yürütmek gibi önemli görevler üstlenirler. Bu görevleri yerine getirirken yaptıkları işlemlerden karşılığında ücret alırlar. Noter ücretleri, Adalet Bakanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenir.

**2023 yılı noter ücretleri, 2 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi” ile düzenlenmiştir. Bu tarifeye göre noter ücretleri, aşağıdaki unsurlara göre belirlenir:

  • İşlemin türü: Noterlik işlemlerinin niteliğine göre ücretler farklılık gösterir. Örneğin, bir sözleşmenin düzenlenmesi ile bir vekaletnamenin verilmesi arasındaki ücret farklıdır.
  • İşlemin kapsamı: Noterlik işlemlerinin kapsamı da ücreti etkileyen bir unsurdur. Örneğin, bir sözleşmenin sadece hazırlanması ile hazırlanması ve onaylanması arasındaki ücret farklıdır.
  • İşlemin önemi: Noterlik işlemlerinin önemi de ücreti etkileyen bir unsurdur. Örneğin, bir miras sözleşmesinin düzenlenmesi ile bir kira sözleşmesinin düzenlenmesi arasındaki ücret farklıdır.

2023 yılı noter ücretleri, aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

İşlem Türü Ücret (TL)
Düzenleme Ücreti 783,82
Çevirme Ücreti 196,62
Yol Ödeneği 94,12
Emanetlerin Saklanması Ücreti 54,88
Yazı Ücreti 23,76
Karşılaştırma Ücreti 23,76

Düzenleme Ücreti

Düzenleme ücreti, noterlik işlemlerinin en temel ücretidir. Bu ücret, noterin yaptığı işlem için harcadığı emek ve zaman karşılığında alınır. Düzenleme ücreti, işlem türüne göre değişkenlik gösterir. Örneğin, bir sözleşmenin düzenlenmesi için 783,82 TL düzenleme ücreti alınırken, bir vekaletnamenin verilmesi için 292,24 TL düzenleme ücreti alınır.

Çevirme Ücreti

Çevirme ücreti, noterin bir belgeyi bir dilden diğer dile çevirmesi için aldığı ücrettir. Bu ücret, çevirinin niteliğine ve hacmine göre değişkenlik gösterir. Örneğin, bir sözleşmenin çevirisi için 196,62 TL çevirme ücreti alınırken, bir vasiyetnamenin çevirisi için 393,24 TL çevirme ücreti alınır.

Yol Ödeneği

Yol ödeneği, noterin işlem için iş sahibinin bulunduğu yere gitmesi durumunda aldığı ücrettir. Bu ücret, noterin gidiş ve geliş mesafesine göre değişkenlik gösterir. Örneğin, bir noterin 20 kilometre mesafeye gitmesi durumunda 94,12 TL yol ödeneği alır.

Emanetlerin Saklanması Ücreti

Emanetlerin saklanması ücreti, noterin iş sahibinden teslim aldığı para, menkul kıymet veya diğer değerli eşyaları saklaması için aldığı ücrettir. Bu ücret, emanet edilen eşyanın türüne ve değerine göre değişkenlik gösterir. Örneğin, noterin 10.000 TL değerinde para emanet etmesi durumunda 548,80 TL emanetlerin saklanması ücreti alır.

Yazı Ücreti

Yazı ücreti, noterin yazdığı kağıtların her sayfası için aldığı ücrettir. Bu ücret, kağıdın türüne ve niteliğine göre değişkenlik gösterir. Örneğin, noterin A4 kağıdına yazdığı bir sözleşmenin her sayfası için 23,76 TL yazı ücreti alır.

Karşılaştırma Ücreti

Karşılaştırma ücreti, noterin iki belgeyi karşılaştırması için aldığı ücrettir. Bu ücret, karşılaştırılan belgelerin sayısına ve niteliğine göre değişkenlik gösterir. Örneğin, noterin iki sözleşmeyi karşılaştırması durumunda 23,76 TL karşılaştırma ücreti alır.

Noter Ücretlerinde İndirim

Noter ücretlerinde, aşağıdaki durumlarda indirim yapılabilir:

  • İş sahibinin, gelir testi sonucunda muhtaç olduğu tespit edilmiş olması durumunda.
  • İş sahibinin, 65 yaş ve üzeri olması durumunda.
  • İş sahibinin, engelli olması durumunda.
  • **İş sahibinin, şehi

Yayımlandı

kategorisi