Noter Ücreti 2024-2025 Güncel

Noter Ücreti

Noterler, hukuki işlemleri belgeleyen ve tasdik eden kamu görevlisidir. Noterlik işlemleri, kişilerin hak ve menfaatlerini korumak, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek amacıyla yapılır. Noterlik işlemleri, Kanunlar ve Noterlik Kanunu’nda belirlenen esaslara göre yürütülür.

Noterlik ücretleri, Noterlik Kanunu’na göre belirlenir. Noter ücretleri, işlem türüne, işlemde kullanılan kağıtların sayısına ve işleme ilişkin diğer unsurlara göre değişebilir.

2023 Noter Ücretleri

2023 yılı noter ücretleri, 28 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Noter Ücret Tarifesi” ile belirlenmiştir. Bu tarifeye göre, noter ücretleri şu şekildedir:

Düzenleme Ücreti

Düzenleme ücreti, noter tarafından düzenlenen işlemlerden alınan ücrettir. Düzenleme ücreti, işlem türüne göre değişir. Örneğin, vasiyetname düzenleme ücreti 783,82 TL, taşınmaz satış sözleşmesi düzenleme ücreti taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranındadır.

Çeviri Ücreti

Çeviri ücreti, noter tarafından yapılan çevirilerden alınan ücrettir. Çeviri ücreti, çeviri yapılan dilin sayısına, çeviri yapılan metnin uzunluğuna ve çeviri türüne göre değişir. Örneğin, İngilizce’den Türkçe’ye çeviri ücreti sayfa başına 196,62 TL, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri ücreti sayfa başına 214,82 TL’dir.

Yol Ödenesi

Yol ödeneği, noterin işlem yapmak için gittiği yere olan ulaşım masraflarından karşılamak amacıyla alınan ücrettir. Yol ödeneği, noterin gideceği yere ve mesafeye göre değişir. Örneğin, noterin merkez ilçe dışına gitmesi halinde yol ödeneği 94,12 TL’dir.

Emanetlerin Saklanması Ücreti

Emanetlerin saklanması ücreti, noter tarafından saklanan emanetler için alınan ücrettir. Emanetlerin saklanması ücreti, emanetlerin türüne ve miktarına göre değişir. Örneğin, nakit paranın saklanması ücreti yıllık 54,88 TL, kıymetli evrakların saklanması ücreti yıllık 109,76 TL’dir.

Yazı Ücreti

Yazı ücreti, noter tarafından yazılan yazılardan alınan ücrettir. Yazı ücreti, yazının uzunluğuna ve yazı türüne göre değişir. Örneğin, 10 sayfalık bir dilekçenin yazı ücreti 237,6 TL’dir.

Karşılaştırma Ücreti

Karşılaştırma ücreti, noter tarafından yapılan karşılaştırmalardan alınan ücrettir. Karşılaştırma ücreti, karşılaştırılan kağıtların sayısına göre değişir. Örneğin, 10 sayfalık iki kağıdın karşılaştırılması ücreti 237,6 TL’dir.

Diğer Ücretler

Noterlik işlemlerinden alınan diğer ücretler şunlardır:

  • Acil işlem ücreti: Noterlik işlemlerinin acil olarak yapılması halinde alınan ücrettir. Acil işlem ücreti, işlem türüne göre değişir.
  • Tasdik ücreti: Noter tarafından yapılan tasdiklerden alınan ücrettir. Tasdik ücreti, tasdik yapılan işlemin türüne göre değişir.
  • Vekaletname ücreti: Noter tarafından düzenlenen vekaletnamelerden alınan ücrettir. Vekaletname ücreti, vekaletnamenin türüne ve kapsamına göre değişir.
  • İhtarname ücreti: Noter tarafından düzenlenen ihtarnamelerden alınan ücrettir. İhtarname ücreti, ihtarnamenin türüne ve içeriğine göre değişir.
  • Tanık ücreti: Noter tarafından yapılan işlemlerde tanık olarak görevlendirilen kişilere ödenen ücrettir. Tanık ücreti, tanık sayısına ve işlem türüne göre değişir.

Noter Ücretlerinin Ödenmesi

Noter ücretleri, işlemi yapan noterliğe peşin olarak ödenir. Noter ücretleri, nakit, kredi kartı veya banka kartı ile ödenebilir.

Noter Ücretlerinin İndirilmesi

Noter ücretleri, Kanunlar ve Noterlik Kanunu’nda belirlenen esaslara göre belirlenir. Ancak, bazı durumlarda noter ücretlerinin indirilmesi mümkündür. Örneğin, adli yardıma muhtaç kişilerden not


Yayımlandı

kategorisi