Noter Vekalet Ücreti 2022 2024-2025 Güncel

2023 Noter Vekalet Ücreti

Giriş

Vekalet, bir kimsenin başka bir kimseye, kendi adına ve hesabına işlem yapma yetkisini vermesi işlemidir. Vekaletname, vekalet veren kişinin imzasıyla ve noter tarafından onaylanarak düzenlenen belgedir.

Noterler, vekaletname düzenlerken, vekaletnamenin içeriğini ve tarafların kimlik bilgilerini kontrol eder. Vekaletname, noter tarafından onaylandığı tarihten itibaren geçerli olur.

Noter Vekalet Ücreti Hesaplanması

Noter vekalet ücreti, vekaletnamenin niteliğine ve içeriğine göre belirlenir. Vekaletnamenin niteliği, vekalet veren kişinin kimliği ve vekalet verilen kişinin kimliği gibi faktörler de ücreti etkiler.

Noter vekalet ücreti, Harçlar Kanunu’na göre belirlenen harçların %30’u oranında alınır. Bu ücret, bir noterlik işleminde 17,32 TL’den az olamaz.

2023 Noter Vekalet Ücreti Listesi

İşlem Ücret (TL)
Araç satışı için vekaletname 192,00
Avukata vekaletname 192,00
Genel vekalet 550,00 – 1.900,00
Boşanma davası için vekaletname 284,00
İmza sirküleri onayı 11,88
Vasiyetname düzenleme 391,91
Yaz ücreti 11,88

Araç Satışı İçin Vekaletname Ücreti

Araç satışı için vekaletname, araç satış işlemini vekil kişinin gerçekleştirmesi için verilen vekaletnamedir. Bu vekaletname ile vekil kişi, araç satışını gerçekleştirebilir, alıcının kimlik bilgilerini kontrol edebilir, satış bedelini tahsil edebilir ve araç devrini gerçekleştirebilir.

Araç satışı için vekaletname ücreti, 192,00 TL’dir.

Avukatlık Vekaletname Ücreti

Avukatlık vekaletnamesi, bir avukata hukuki işlemler yapması için verilen vekaletnamedir. Bu vekaletname ile avukat, vekalet veren kişinin adına ve hesabına dava açabilir, dava takip edebilir, sözleşme yapabilir, idari işlemler yapabilir ve benzeri hukuki işlemleri gerçekleştirebilir.

Avukatlık vekaletname ücreti, 192,00 TL’dir.

Genel Vekalet Ücreti

Genel vekaletname, vekalet veren kişinin vekil kişiye, her türlü hukuki işlemi yapması için verdiği vekaletnamedir. Bu vekaletname ile vekil kişi, vekalet veren kişinin adına ve hesabına her türlü hukuki işlemi gerçekleştirebilir.

Genel vekaletname ücreti, 550,00 TL ile 1.900,00 TL arasında değişmektedir. Ücret, vekaletnamenin kapsamına ve içeriğine göre belirlenir.

Boşanma Davası İçin Vekaletname Ücreti

Boşanma davası için vekaletname, boşanma davası açmak veya açılmış bir boşanma davasını takip etmek için verilen vekaletnamedir. Bu vekaletname ile vekil kişi, boşanma davası açabilir, davayı takip edebilir, uzlaşma görüşmelerine katılabilir, sulh anlaşması yapabilir ve benzeri işlemleri gerçekleştirebilir.

Boşanma davası için vekaletname ücreti, 284,00 TL’dir.

İmza Sirküleri Onayı Ücreti

İmza sirküleri, bir şirketin imzaya yetkili kişilerini gösteren belgedir. İmza sirküleri, şirketin noter tarafından onaylanması ile geçerli olur.

İmza sirküleri onayı ücreti, 11,88 TL’dir.

Vasiyetname Düzenleme Ücreti

Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra geçerli olmak üzere malvarlığını veya şahsi haklarını başkalarına devretmesi veya başkalarına belirli bir şekilde kullanmalarını vasiyet etmesi işlemidir. Vasiyetname, noter tarafından düzenlenir.

Vasiyetname düzenleme ücreti, 391,91 TL’dir.

Yaz Ücreti

Noter, her


Yayımlandı

kategorisi