Öğretmen Ek Ders Ücreti 2024-2025 Güncel

Öğretmen Ek Ders Ücreti

Öğretmen ek ders ücreti, öğretmenlere aylık karşılığı zorunlu ders görevini tamamladıktan sonra fiilen okuttukları her ders saati için ödenen ücrettir. Ek ders ücreti, öğretmenlerin gelirini artıran ve eğitim hizmetlerinin etkinliğini sağlayan önemli bir unsurdur.

Ek Ders Ücretinin Tanımı ve Amacı

Ek ders ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 32. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, öğretmenlere aylık karşılığı zorunlu ders görevini tamamladıktan sonra fiilen okuttukları her ders saati için ayrıca ek ders ücreti ödenir.

Ek ders ücretinin amacı, öğretmenlerin gelirini artırmak ve eğitim hizmetlerinin etkinliğini sağlamaktır. Ek ders ücreti sayesinde, öğretmenler ek ders alarak gelirlerini artırabilir ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulmasına katkıda bulunabilirler.

Ek Ders Ücretinin Hesaplanması

Ek ders ücreti, gösterge ve katsayılar ile çarpılarak hesaplanır. Gösterge, öğretmenin unvanına ve derecesine göre değişir. Katsayılar ise her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

2023 yılı için ek ders ücreti hesaplaması şu şekilde yapılır:

Gösterge x Katsayı x 12

Örneğin, bir öğretmenin göstergesi 3600 ve katsayısı 0,15 ise, ek ders ücreti şu şekilde hesaplanır:

3600 x 0,15 x 12 = 6480

Bu durumda, öğretmenin her bir ders saati için ek ders ücreti 64,80 TL’dir.

Ek Ders Ücretinin Ödenmesi

Ek ders ücretleri, aylık dönemler halinde ödenir. Ek ders ücreti ödemeleri, öğretmenlere maaşla birlikte yapılır.

Ek Ders Ücreti Verilebilecek Görevler

Ek ders ücreti, şu görevler için verilebilir:

 • Zorunlu ders görevi dışında okutulacak dersler
 • Hafta sonu ve tatil günlerinde okutulacak dersler
 • Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yapılacak çalışmalar
 • Proje hazırlama, inceleme ve araştırma, seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitim faaliyetlerinde görev alma
 • Okul dışı eğitim faaliyetlerinde görev alma
 • Öğrenci kulüpleri ve spor faaliyetlerinde görev alma
 • Yabancı dil dersi okutulması
 • Belleticilik görevi

Ek Ders Ücretinin Vergilendirilmesi

Ek ders ücretleri, gelir vergisine tabidir. Ek ders ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.

Ek Ders Ücretinin Artırılması

Öğretmen ek ders ücretleri, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Ek ders ücretlerinin artırılması için, öğretmenler tarafından sendikalar ve diğer ilgili kurumlar aracılığıyla taleplerde bulunulmaktadır.

Ek Ders Ücretinin Önemi

Ek ders ücreti, öğretmenlerin gelirini artıran ve eğitim hizmetlerinin etkinliğini sağlayan önemli bir unsurdur. Ek ders ücreti sayesinde, öğretmenler ek ders alarak gelirlerini artırabilir ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulmasına katkıda bulunabilirler.

Ek ders ücretinin artırılması, öğretmenlerin gelirini artıracağı ve eğitim hizmetlerinin etkinliğini daha da artıracağı için önemli bir husustur.

Ek Ders Ücretinin Artırılmasının Etkileri

Ek ders ücretinin artırılmasının aşağıdaki etkileri olabilir:

 • Öğretmenlerin geliri artacağı için, yaşam standartları yükselecektir.
 • Öğretmenlerin motivasyonu artacağı için, eğitim hizmetlerinin kalitesi yükselecektir.
 • Öğretmenlerin iş yükü azalacağı için, daha verimli çalışabileceklerdir.
 • Eğitim hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesine katkıda bulunacaktır.

Sonuç

Öğretmen ek ders ücreti, öğretmenlerin gelirini artıran ve eğitim hizmetlerinin etkinliğini sağlayan önemli bir unsurdur. Ek ders ücretinin artırılması, öğretmenlerin gelirini artıracağı ve eğitim hizmetlerinin etkinliğini daha da artıracağı için önemli bir husustur.


Yayımlandı

kategorisi