Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Hesaplama 2024-2025 Güncel

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Bir trafik kazası sonucunda bir kişinin ölümü halinde, yakınları maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Bu tazminat, ölen kişinin destekten mahrum kalan yakınlarına ödenir.

Tazminat Hesaplama Esasları

Ölümlü trafik kazası tazminatı hesaplanırken aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:

 • Kusur oranı: Kazada kusurlu olan taraf, kusur oranına göre tazminattan sorumludur.
 • Destekten mahrumiyet: Ölen kişinin yakınları, ölen kişiden maddi ve manevi destek almaktadır. Bu destekten mahrumiyet, tazminatın hesaplanmasında önemli bir faktördür.
 • Maddi tazminat: Maddi tazminat, ölen kişinin yakınlarına yapılan masrafları kapsar. Bu masraflar, cenaze masrafları, tedavi masrafları, gelir kaybı gibi unsurları içerebilir.
 • Manevi tazminat: Manevi tazminat, ölen kişinin yakınlarına uğradıkları acı ve üzüntü için ödenen tazminattır.

Maddi Tazminat Hesaplama

Maddi tazminat, ölen kişinin yakınlarına yapılan masrafları kapsar. Bu masraflar, aşağıdaki unsurları içerebilir:

 • Cenaze masrafları: Cenaze masrafları, ölen kişinin cenazesinin kaldırılması, defnedilmesi ve diğer masrafları kapsar.
 • Tedavi masrafları: Ölen kişinin kaza nedeniyle hastanede tedavi görmesi halinde, tedavi masrafları maddi tazminat kapsamındadır.
 • Gelir kaybı: Ölen kişinin kaza nedeniyle çalışamaz hale gelmesi halinde, gelir kaybı tazminat kapsamındadır. Gelir kaybının hesaplanması için, ölen kişinin yaşı, mesleği, maaşı ve çalışma süresi gibi faktörler dikkate alınır.

Manevi Tazminat Hesaplama

Manevi tazminat, ölen kişinin yakınlarına uğradıkları acı ve üzüntü için ödenen tazminattır. Manevi tazminat, miktarı hakim tarafından takdir edilen bir tazminat türüdür. Manevi tazminat miktarının belirlenmesinde, aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

 • Kazanın ağırlığı: Kaza ne kadar ağırsa, manevi tazminat miktarı da o kadar yüksek olur.
 • Ölen kişinin yakınlarına duyulan sevgi ve saygının derecesi: Ölen kişiye duyulan sevgi ve saygının derecesi, manevi tazminat miktarını etkiler.
 • Ölen kişinin yakınlarına verilen manevi destek: Ölen kişi, yakınlarına maddi ve manevi destek sağlıyorsa, bu destekten mahrumiyet de manevi tazminat miktarını etkiler.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası

Ölümlü trafik kazası tazminat talebi, tazminat hakkı olan kişiler tarafından, kazadan sorumlu olan kişiye veya kişilere karşı açılacak bir tazminat davasıyla talep edilebilir. Tazminat davası, kaza tarihinden itibaren 15 yıl içinde açılmalıdır.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Örnek Hesaplama

Örneğin, bir trafik kazasında ölen kişinin yaşı 40, mesleği öğretmen, maaşı 5.000 TL ve çalışma süresi 20 yıl ise, ölen kişinin gelir kaybı tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

 • Gelir kaybı: 5.000 TL x 20 yıl = 100.000 TL

Bu durumda, ölen kişinin yakınlarına ödenecek maddi tazminat miktarı, aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

 • Cenaze masrafları: 10.000 TL
 • Tedavi masrafları: 20.000 TL
 • Gelir kaybı: 100.000 TL

Toplam maddi tazminat miktarı: 130.000 TL

Manevi tazminat miktarı ise hakim tarafından takdir edilir. Örneğin, hakim, ölen kişinin yakınlarına 100.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verebilir.

Sonuç olarak, ölümlü trafik kazası tazminatı hesaplanırken, yukarıda belirtilen esaslar göz önünde bulundurulur. Tazminat miktarı, kazada kusurlu olan taraf, destekten mahrumiyet, maddi ve manevi tazminat gibi unsurlara göre değişebilir.

**Ölümlü trafik kazası tazminatı talebinde bulunmak isteyen kişilerin, bu konuda uzman bir avukattan hukuki yardım alması tavsiye edilir


Yayımlandı

kategorisi