Ordu Fındık Fiyatı 2024-2025 Güncel

Ordu Fındık Fiyatı: 2023 Yılı ve Sonrası Beklentiler

Ordu, Türkiye’nin en önemli fındık üretim merkezlerinden biridir. 2023 yılı itibarıyla Ordu’da yaklaşık 1 milyon 300 bin ton fındık üretilmektedir. Bu, Türkiye’nin toplam fındık üretiminin yaklaşık %30’una tekabül etmektedir.

Ordu’da fındık fiyatı, serbest piyasadaki arz ve talep dengesine göre belirlenmektedir. Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan fındık alım fiyatları da Ordu’daki fındık fiyatını etkilemektedir.

2023 Ordu Fındık Fiyatı

2023 yılı Eylül ayında Ordu’da serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındık fiyatı 92 TL’den işlem görmektedir. TMO ise 2023/2024 sezonu için kabuklu fındık alım fiyatını %40 artışla %50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için 84 TL/Kg, Levant kalite için 82,50 TL/Kg, Sivri kalite için 80 TL/Kg olarak belirlemiştir.

Ordu Fındık Fiyatını Etkileyen Faktörler

Ordu fındık fiyatını etkileyen faktörler şunlardır:

  • Arz ve talep dengesi: Fındık fiyatı, serbest piyasada arz ve talep dengesine göre belirlenmektedir. Arz fazlası olduğunda fındık fiyatı düşerken, arz azlığı olduğunda fındık fiyatı yükselir.
  • Üretim miktarı: Ordu’daki fındık üretim miktarı, fındık fiyatını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Üretim miktarı arttığında fındık fiyatı düşerken, üretim miktarı azaldığında fındık fiyatı yükselir.
  • İthal fındık miktarı: İthal fındık miktarı, Ordu fındık fiyatını da etkilemektedir. İthal fındık miktarı arttığında fındık fiyatı düşerken, ithal fındık miktarı azaldığında fındık fiyatı yükselir.
  • Dünya fındık fiyatları: Dünya fındık fiyatları, Ordu fındık fiyatını da etkilemektedir. Dünya fındık fiyatları arttığında Ordu’daki fındık fiyatı da yükselir.

Ordu Fındık Fiyatının Beklentileri

2023 yılı için Ordu fındık fiyatının, serbest piyasada 90-100 TL bandında işlem görmesi beklenmektedir. TMO’nun alım fiyatları ise serbest piyasa fiyatlarını desteklemesi beklenmektedir.

Gelecek yıllarda Ordu fındık fiyatının, üretim miktarı, ithal fındık miktarı ve dünya fındık fiyatları gibi faktörlere bağlı olarak değişebileceği tahmin edilmektedir.

Ordu Fındığının Ekonomik Önemi

Ordu fındığı, Ordu ekonomisinin önemli bir unsurudur. Fındık üretimi, Ordu’nun toplam tarımsal üretiminin yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır. Fındık üretimi, Ordu’da yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır.

Ordu fındığı, Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinden biridir. 2022 yılında Ordu’dan yaklaşık 1,2 milyar dolarlık fındık ihraç edilmiştir.

Sonuç

Ordu fındık fiyatı, serbest piyasada arz ve talep dengesine göre belirlenmektedir. Ayrıca, TMO tarafından açıklanan fındık alım fiyatları da Ordu’daki fındık fiyatını etkilemektedir.

2023 yılı için Ordu fındık fiyatının, serbest piyasada 90-100 TL bandında işlem görmesi beklenmektedir. TMO’nun alım fiyatları ise serbest piyasa fiyatlarını desteklemesi beklenmektedir.

Gelecek yıllarda Ordu fındık fiyatının, üretim miktarı, ithal fındık miktarı ve dünya fındık fiyatları gibi faktörlere bağlı olarak değişebileceği tahmin edilmektedir.


Yayımlandı

kategorisi