Osmanlının Ilk Kez Savaş Tazminatı Ödediği Antlaşma 2024-2025 Güncel

Osmanlı’nın İlk Savaş Tazminatı Ödediği Antlaşma: Küçük Kaynarca Antlaşması

Osmanlı İmparatorluğu, 13. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdüren ve Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’nın büyük bir bölümünü kapsayan bir imparatorluktu. Bu uzun tarihi boyunca Osmanlı İmparatorluğu, birçok savaşa katıldı ve kimi zaman galip kimi zaman mağlup oldu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kez savaş tazminatı ödediği antlaşma, 1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’dır. Bu antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde bir dönüm noktası niteliğindedir ve imparatorluğun gücünün ve etkisinin azalmaya başladığının bir göstergesi olarak kabul edilir.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Öncülleri

Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki ilişkiler, 18. yüzyılın ortalarından itibaren gerginleşmeye başlamıştı. Bunun temel nedeni, iki imparatorluğun Orta Doğu ve Balkanlar’daki nüfuz mücadelesiydi.

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı, bu gerginliğin bir sonucu olarak patlak verdi. Savaş, Rusya’nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Maddeleri

Küçük Kaynarca Antlaşması, 10-21 Temmuz 1774 tarihleri arasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sadrazamı Muhsinzade Mehmed Paşa ile Rusya’nın Büyükelçisi Kont Petro Rumyantsev tarafından imzalandı.

Antlaşmanın önemli maddeleri şunlardır:

 • Osmanlı İmparatorluğu, Rusya’ya 4 milyon Osmanlı altını tazminat ödeyecekti.
 • Kırım Hanlığı, Rusya’nın himayesine girdi.
 • Osmanlı İmparatorluğu, Rusya’nın Karadeniz’de serbest ticaret yapma hakkını tanıdı.
 • Osmanlı İmparatorluğu, Rusların Azak Denizi’nde kale inşa etmelerine izin verdi.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Sonuçları

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu, Rusya’ya karşı önemli toprak ve siyasi kayıplar yaşadı.

Antlaşmanın sonuçları şunlardır:

 • Kırım Hanlığı’nın Rusya’ya ilhak edilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Karadeniz’deki nüfuzunu kaybetmesine neden oldu.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Rusya’ya tazminat ödemesi, imparatorluğun mali durumunu olumsuz etkiledi.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Karadeniz’de serbest ticaret yapma hakkını tanıması, imparatorluğun ekonomik çıkarlarını zedeledi.
 • Rusların Azak Denizi’nde kale inşa etmelerine izin verilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun güvenliğini tehdit etti.

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa’daki büyük güçler arasında giderek daha az söz sahibi olmaya başladı.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Osmanlı Tarihi’ndeki Önemi

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Tarihi’nde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu, Rusya’ya karşı önemli toprak ve siyasi kayıplar yaşadı. Bu kayıplar, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın sonuçları şunlardır:

 • Kırım Hanlığı’nın Rusya’ya ilhak edilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Karadeniz’deki nüfuzunu kaybetmesine neden oldu.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Rusya’ya tazminat ödemesi, imparatorluğun mali durumunu olumsuz etkiledi.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Karadeniz’de serbest ticaret yapma hakkını tanıması, imparatorluğun ekonomik çıkarlarını zedeledi.
 • Rusların Azak Denizi’nde kale inşa etmelerine izin verilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun güvenliğini tehdit etti.

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa’daki büyük güçler arasında giderek daha az söz sahibi olmaya başladı.


Yayımlandı

kategorisi