Öykü Isminin Anlamı 2024-2025 Güncel

Öykü İsminin Anlamı ve Özellikleri

Öykü, Türkçe kökenli bir isimdir. TDK’da “ayrıntılarıyla anlatılan olay, hikaye” olarak tanımlanır. Bu anlamı doğrultusunda, öykü ismi, bir kişinin hayatını, bir olayı, bir duyguyu veya bir düşünceyi ayrıntılarıyla anlatan, okuyucuyu veya dinleyiciyi etkileyen bir anlatı olarak yorumlanabilir.

Öykü ismi, eski Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Dede Korkut Hikâyeleri gibi Türk halk hikayeleri, öykü kelimesiyle ifade edilir. Bu hikayeler, Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve Türklerin yaşam tarzını, gelenek ve göreneklerini yansıtır.

Günümüzde de öykü ismi, kız çocuklarına verilen popüler isimlerden biridir. Bu ismin tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında, güzel anlamı, hoş telaffuzu ve modern bir havaya sahip olması yer alır.

Öykü İsminin Özellikleri

Öykü ismine sahip kişilerin genel olarak şu özellikleri taşıdığı söylenebilir:

 • Yaratıcı ve hayal gücü zengindirler.
 • Duyarlı ve empati kurabilen kişilerdir.
 • Kendilerine özgü bir tarzları vardır.
 • Özgüvenleri yüksektir.
 • Arkadaş canlısı ve sosyaldirler.

Öykü İsminin Popülerliği

Adres kayıt sistemi verilerine göre, Türkiye’de 2022 yılı itibarıyla 24.383 kişi Öykü ismini taşımaktadır. Bu isim, kız çocuklarına verilen isimler arasında 10. sırada yer almaktadır.

Öykü İsminin Kur’an’da Geçip Geçmediği

Öykü ismi, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak, Kur’an’da öykü kelimesinin geçtiği birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerde, peygamberlerin hikayeleri, geçmişte yaşanan olaylar ve Allah’ın yarattığı varlıklar hakkında anlatılar yer alır.

Öykü İsminin Yanına Verilebilecek İsimler

Öykü ismine benzer anlamlara sahip veya uyumlu olan isimler şunlardır:

 • Hikaye
 • Masal
 • Roman
 • Senaryo
 • Şiir
 • Fıkra
 • Destan
 • Efsane
 • Rivayet

Öykü isminin yanına verilecek isim seçerken, isimlerin anlamlarının ve ses uyumunun dikkate alınması önemlidir.

Sonuç olarak, öykü ismi, kökeni eskilere dayanan, güzel anlamı ve hoş telaffuzu ile dikkat çeken, günümüzde de popülerliğini koruyan bir isimdir.


Yayımlandı

kategorisi