Resmi Tatil Mesai Ücreti 2024-2025 Güncel

Resmi Tatil Mesai Ücreti

Resmi tatil, kanunlarda belirtilen ve çalışma günlerinden sayılmayan günlerdir. Türkiye’de resmi tatiller, ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Ulusal bayramlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, dini bayramlar ve milli günler gibi özel günleri kapsar. Genel tatiller ise cumartesi ve pazar günleri ile 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi günleri kapsar.

İş Kanunu’nun 47. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere, çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Bu ücret, işçinin normal çalışma ücretine ilave olarak ödenir.

Örneğin, bir işçinin günlük brüt ücreti 100 TL ise, ulusal bayram veya genel tatil gününde çalıştığı takdirde, kendisine 100 TL’lik bir günlük ücret daha ödenir. Bu durumda işçinin toplam ücreti 200 TL olur.

İş Kanunu’nun 41. maddesine göre, haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu sürenin üzerinde yapılan çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar da fazla mesai olarak kabul edilir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan fazla mesai ücreti, normal çalışma ücretinin %100 zamlı olarak ödenir. Bu ücret, işçinin normal çalışma ücretine ve fazla mesai yapılan saatlere göre hesaplanır.

Örneğin, bir işçinin günlük brüt ücreti 100 TL ise, ulusal bayram veya genel tatil gününde 2 saat fazla mesai yaptığı takdirde, kendisine 200 TL fazla mesai ücreti ödenir. Bu ücret, işçinin normal çalışma ücretinin %100 zamlı olarak hesaplanmıştır.

Resmi Tatil Mesai Ücreti Hesaplama

Resmi tatil mesai ücreti, aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

Resmi tatil mesai ücreti = Normal çalışma ücreti * %100 * Fazla mesai yapılan saat sayısı

Örneğin, günlük brüt ücreti 100 TL olan bir işçinin ulusal bayram veya genel tatil gününde 2 saat fazla mesai yaptığı takdirde, kendisine ödenecek fazla mesai ücreti aşağıdaki gibi hesaplanır:

Resmi tatil mesai ücreti = 100 TL * %100 * 2 saat
= 200 TL

Resmi Tatil Mesai Ücreti ve Toplu İş Sözleşmesi

Toplu iş sözleşmesi, işveren ve işçi sendikası arasında imzalanan ve işyerinde uygulanacak kuralları belirleyen bir sözleşmedir. Toplu iş sözleşmesinde, resmi tatil mesai ücreti ile ilgili daha yüksek bir ücret belirlenmiş olabilir. Bu durumda, işçiye toplu iş sözleşmesinde belirlenen ücret ödenir.

Resmi Tatil Mesai Ücreti ve Zamanaşımı

İş Kanunu’nun 32. maddesine göre, işçinin ücret alacağı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 5 yıl içinde zamanaşımına uğrar. Bu süre, resmi tatil mesai ücreti alacakları için de geçerlidir.

Resmi Tatil Mesai Ücreti ve Dava Açma Süresi

İş Kanunu’nun 309. maddesine göre, işçinin ücret alacağı alacakları için dava açma süresi, 5 yıl içinde zamanaşımına uğrar. Bu süre, resmi tatil mesai ücreti alacakları için de geçerlidir.

Resmi Tatil Mesai Ücretinin Ödenmemesi Halinde Yapılması Gerekenler

İşverenin, işçiye resmi tatil mesai ücreti ödememesi durumunda, işçi aşağıdaki adımları izleyebilir:

  1. İşçi, öncelikle işverene yazılı olarak bir ihtar çekmelidir. Bu ihtar, işçinin resmi tatil mesai ücreti alacağının ödenmesini talep etmelidir.
  2. İşverenin ihtara rağmen resmi tatil mesai ücretini ödememesi durumunda, işçi, iş mahkemesine dava açabilir.

İş mahkemesinde açılacak davada, işçinin aşağıdaki belgeleri sunması gerekir:

  • İş sözleşmesi
  • Çalışma belgesi
  • Resmi tatil mesai ücreti alacağına ilişkin kanıtlar (örneğin, fazla mesai bordrosu)

İş mahkemesi, işçinin haklı olduğuna karar verirse, işvereni resmi tatil mesai ücretini ödemeye mahkum eder.


Yayımlandı

kategorisi