Sandık Başkanı Ücreti 2023 2024-2025 Güncel

2023 Sandık Başkanı Ücreti

Sandık başkanı, bir seçimde sandık kurulunun başında bulunan ve seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olan kişidir. Sandık başkanının görevleri arasında, sandık kurulunun kurulması, seçmen listesinin düzenlenmesi, oy verme işleminin yürütülmesi, oyların sayılması ve tutanakların düzenlenmesi yer alır.

Sandık başkanına ödenen ücret, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir. 2023 yılı için sandık başkanı ücreti henüz belli olmamakla birlikte, genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 867 TL civarında belirlenmesi beklenmektedir.

Sandık başkanı ücreti, sandık kurulunun görev yaptığı gün ve saate göre hesaplanır. Bir sandık başkanı, bir gün boyunca görev yaptığı takdirde, 867 TL ücret alır. Ancak, sandık kurulunun görevi 2 günden fazla sürmesi halinde, sandık başkanına her gün için 433,5 TL ücret ödenir.

Sandık başkanı ücreti, seçimden sonra YSK tarafından ödenir. Sandık görevlileri, ücretlerini, YSK tarafından belirlenen banka hesaplarına yatırarak alabilirler.

Sandık başkanı ücretinin belirlenmesinde dikkate alınan faktörler

Sandık başkanı ücretinin belirlenmesinde, aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

  • Seçimin niteliği (genel seçim, yerel seçim, referandum vb.)
  • Seçimin yapıldığı yer (il, ilçe, mahalle vb.)
  • Sandık başkanının görev yaptığı gün ve saat

Sandık başkanı ücretinin tarihçesi

Sandık başkanı ücreti, ilk olarak 1961 yılında yapılan genel seçimlerde ödenmeye başlanmıştır. O dönemde sandık başkanına ödenen ücret, 100 TL idi. 1980 darbesi sonrasında sandık başkanı ücreti 200 TL’ye çıkarılmıştır. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde sandık başkanı ücreti 500 TL’ye, 2007 yılında yapılan genel seçimlerde ise 1000 TL’ye çıkarılmıştır. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde sandık başkanı ücreti 261 TL olarak belirlenmiştir.

Sandık başkanı ücretine ilişkin eleştiriler

Sandık başkanı ücreti, bazı kesimler tarafından yetersiz bulunarak eleştirilere maruz kalmaktadır. Eleştirilerin temelinde, sandık başkanının seçim sürecinin en önemli unsurlarından biri olması ve bu görevi yerine getirirken önemli sorumluluklar üstlenmesi yer almaktadır. Bu nedenle, sandık başkanı ücretinin, seçim sürecinin önemine ve sandık başkanının üstlendiği sorumluluklara uygun olarak artırılması gerektiği savunulmaktadır.

Sonuç olarak, 2023 yılı için sandık başkanı ücretinin 867 TL civarında belirlenmesi beklenmektedir. Sandık başkanı ücreti, sandık kurulunun görev yaptığı gün ve saate göre hesaplanır. Sandık başkanı ücreti, seçimden sonra YSK tarafından ödenir.


Yayımlandı

kategorisi