Sandık Başkanı Ücreti 2024-2025 Güncel

Sandık Başkanı Ücreti 2023

Sandık başkanı, bir seçimde oy verme işleminin yürütülmesini sağlayan sandık kurulunun başkanıdır. Sandık başkanı, sandık kurulunun diğer üyeleriyle birlikte, oy verme işleminin kanunlara uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

2023 yılı için sandık başkanı ücreti, 2023 yılı memur maaş katsayısı olan 0,433684 ile 2.000 TL’nin çarpımı sonucunda elde edilen 867,36 TL olarak belirlenmiştir.

Sandık başkanı ücreti, sandık kuruluna atanan memurlar için de geçerlidir.

Sandık başkanı ücreti, seçimden sonra, sandık kurulu tarafından düzenlenen tutanakla birlikte, sandık kurulu üyelerinin IBAN numaralarına yatırılır.

Sandık başkanı ücretinin ödenme süresi, seçimden sonraki 3 aydır.

Sandık başkanı ücreti, seçimde görev yapan sandık başkanının hak ettiği bir ücrettir. Sandık başkanı, seçim sürecinin en önemli ve kritik görevlerinden birini üstlenmektedir.

Sandık başkanının görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Sandık kurulunun toplantılarını yönetmek
 • Oy verme işleminin yürütülmesini sağlamak
 • Oy pusulalarının ve sandık zarflarının güvenliğini sağlamak
 • Oy verme işleminin kanunlara uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olmak

Sandık başkanı, bu görevlerini yerine getirirken, aşağıdaki yetkilere sahiptir:

 • Sandık kurulu üyelerini görevlendirmek
 • Oy verme işlemini durdurmak
 • Oy pusulalarını ve sandık zarflarını imha etmek

Sandık başkanı, seçim sürecindeki yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

Sandık başkanı ücreti, sandık başkanının bu yasal yükümlülükleri yerine getirmesini teşvik etmek amacıyla ödenmektedir.

Sandık başkanı ücretinin ödenmesi, seçim sürecinin demokratik ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

Sandık Başkanı Ücretinin Hesaplanması

Sandık başkanı ücreti, 2023 yılı memur maaş katsayısı olan 0,433684 ile 2.000 TL’nin çarpımı sonucunda elde edilir.

Hesaplama formülü şu şekildedir:

Sandık başkanı ücreti = 0,433684 * 2.000 TL
Sandık başkanı ücreti = 867,36 TL

Sandık başkanı ücreti, seçimden sonraki 3 ay içinde, sandık kurulu üyelerinin IBAN numaralarına yatırılır.

Sandık başkanı ücretini almak için, sandık kurulu başkanının, sandık kurulu tarafından düzenlenen tutanakla birlikte, İlçe Seçim Kurulu’na başvurması gerekmektedir.

Sandık Başkanı Ücretiyle İlgili Şikayetler

Sandık başkanı ücretinin yetersiz olduğu yönünde bazı şikayetler bulunmaktadır. Bu şikayetlerin temel nedeni, sandık başkanının görevlerinin önemi ve sorumlulukları ile karşılaştırıldığında, ücretinin çok düşük olmasıdır.

Sandık başkanı, seçim sürecinin en önemli ve kritik görevlerinden birini üstlenmektedir. Oy verme işleminin kanunlara uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olan sandık başkanı, bu görevi yerine getirirken, uzun saatler boyunca çalışmaktadır.

Bu nedenle, sandık başkanı ücretinin, sandık başkanının görevlerinin önemine ve sorumluluklarına uygun bir seviyeye çıkarılması gerektiği düşünülmektedir.

Sandık Başkanı Ücretiyle İlgili Diğer Konular

 • Sandık başkanı ücreti, seçimden sonra, sandık kurulu üyelerinin IBAN numaralarına yatırılır.
 • Sandık başkanı ücretinin ödenme süresi, seçimden sonraki 3 aydır.
 • Sandık başkanı ücreti, seçimde görev yapan sandık başkanının hak ettiği bir ücrettir.
 • Sandık başkanı ücreti, sandık başkanının bu yasal yükümlülükleri yerine getirmesini teşvik etmek amacıyla ödenmektedir.
 • Sandık başkanı ücretinin ödenmesi, seçim sürecinin demokratik ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

Yayımlandı

kategorisi