Şanlıurfa Pamuk Fiyatı 2024-2025 Güncel

Şanlıurfa Pamuk Fiyatları

Şanlıurfa, Türkiye’nin en önemli pamuk üretim merkezlerinden biridir. Tarım arazisinin yaklaşık %30’u pamukla kaplı olan il, Türkiye’nin pamuk üretiminin yaklaşık %10’unu tek başına karşılamaktadır. Şanlıurfa’da yetiştirilen pamuk, uzun elyaflı pamuğun en kaliteli türlerinden biri olan “Mısır pamuğu”dur. Bu pamuk türü, tekstil sanayiinde özellikle ipekli kumaş üretiminde kullanılmaktadır.

Şanlıurfa’da pamuk fiyatları, dünya pamuk fiyatlarına paralel olarak dalgalanmaktadır. Dünya pamuk fiyatları, küresel ekonomideki gelişmeler, iklim koşulları ve arz-talep dengesine göre etkilenmektedir.

2023 Şanlıurfa Pamuk Fiyatları

2023 yılı itibarıyla Şanlıurfa’da pamuk fiyatları, dünya pamuk fiyatlarının üzerinde seyretmektedir. 2023 yılı Temmuz ayında, Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda preseli pamuğun kilogram fiyatı ortalama 45 lira olarak gerçekleşmiştir. Bu fiyat, dünya pamuk fiyatlarının ortalamasının yaklaşık %20 üzerindedir.

Pamuk Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Pamuk fiyatları, yukarıda da bahsedildiği gibi, dünya pamuk fiyatlarına paralel olarak dalgalanmaktadır. Dünya pamuk fiyatları, küresel ekonomideki gelişmeler, iklim koşulları ve arz-talep dengesine göre etkilenmektedir.

Küresel ekonomideki gelişmeler, pamuk fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Küresel ekonominin büyümesi, pamuk talebini artırarak fiyatları yükseltmektedir. Küresel ekonominin durgunlaşması ise pamuk talebini azaltarak fiyatları düşürmektedir.

İklim koşulları, pamuk fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kurak ve sıcak hava koşulları, pamuk üretimini azaltarak fiyatları yükseltmektedir. Yağmurlu ve soğuk hava koşulları ise pamuk üretimini artırarak fiyatları düşürmektedir.

Arz-talep dengesi, pamuk fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Arzın talebi karşılayamaması, fiyatları yükseltmektedir. Talebin arzı karşılayamaması ise fiyatları düşürmektedir.

Şanlıurfa Pamuk Üretimi

Şanlıurfa, Türkiye’nin en önemli pamuk üretim merkezlerinden biridir. Tarım arazisinin yaklaşık %30’u pamukla kaplı olan il, Türkiye’nin pamuk üretiminin yaklaşık %10’unu tek başına karşılamaktadır.

Şanlıurfa’da pamuk üretimi, ilin güneydoğusunda yer alan Harran Ovası’nda yoğunlaşmaktadır. Harran Ovası, verimli toprakları ve uygun iklim koşulları sayesinde pamuk üretimi için ideal bir bölgedir.

Şanlıurfa’da pamuk üretimi, genellikle küçük aile işletmeleri tarafından yapılmaktadır. Bu işletmeler, genellikle geleneksel yöntemlerle üretim yapmaktadır.

Şanlıurfa Pamukunun Özellikleri

Şanlıurfa’da yetiştirilen pamuk, uzun elyaflı pamuğun en kaliteli türlerinden biri olan “Mısır pamuğu”dur. Bu pamuk türü, tekstil sanayiinde özellikle ipekli kumaş üretiminde kullanılmaktadır.

Mısır pamuğunun özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Uzun elyaflıdır.
  • İnce ve yumuşaktır.
  • Parlak ve ipeksi bir görünüme sahiptir.
  • Dokumacılıkta ve dikiş dikiminde kolay şekillenir.

Şanlıurfa Pamukunun Ekonomik Önemi

Şanlıurfa pamukçuluğu, ilin ekonomisi için önemli bir yere sahiptir. Pamuk üretimi, ilin istihdamını ve ihracatını artırmaktadır.

2022 yılı verilerine göre, Şanlıurfa’da pamuk üretiminden elde edilen gelir, yaklaşık 1,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Bu gelir, ilin toplam tarımsal gelirinin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır.

Şanlıurfa pamukçuluğu, ilin ihracatı için de önemli bir yere sahiptir. 2022 yılı verilerine göre, Şanlıurfa’dan ihraç edilen pamuğun değeri, yaklaşık 500 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ihracat, ilin toplam ihracatının yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır.

Sonuç

Şanlıurfa, Türkiye’nin önemli pamuk üretim merkezlerinden biridir. Şanlıurfa’da yetiştirilen pamuk, uzun elyaflı pamuğun en kaliteli türlerinden biri olan “Mısır pamuğu”dur. Bu pamuk türü, tekstil sanayiinde özellikle ipekli kumaş üretiminde kullanılmaktadır.

Şanlıurfa pamukçuluğu, ilin ekonomisi için önemli bir


Yayımlandı

kategorisi