Seçim Sandık Görevlisi Ücreti 2024-2025 Güncel

Seçim Sandık Görevlisi Ücreti

Seçim sandık görevlisi, demokratik bir seçim sürecinin en önemli unsurlarından biridir. Seçmenlerin oylarını sağlıklı ve güvenilir bir şekilde kullanabilmeleri için sandık görevlilerinin görevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmesi gerekir. Bu nedenle, sandık görevlilerine yaptıkları görevler karşılığında bir ücret ödenmesi, hem onların motivasyonunu artırması hem de seçim sürecinin daha sağlıklı işlemesini sağlaması açısından önemlidir.

Türkiye’de Seçim Sandık Görevlisi Ücreti

Türkiye’de seçim sandık görevlilerine ödenen ücret, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir. YSK’nın 2023/147 sayılı kararı uyarınca, 2023 yılında yapılacak olan milletvekili genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev yapanlara ödenecek ücretler şu şekildedir:

 • Sandık kurulu başkanı: 867 TL
 • Sandık kurulu üyesi: 433 TL
 • Siyasi parti temsilcisi: 217 TL

Bu ücretler, memur maaş katsayısına göre hesaplanır. 2023 yılı için memur maaş katsayısı 0,433684’tür. Bu katsayı, her yılbaşında yeniden belirlenir.

Seçim Sandık Görevlisi Ücretinin Hesaplanması

Seçim sandık görevlisi ücreti, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Ücret = Memur maaş katsayısı * 2000 TL

Örneğin, 2023 yılı için memur maaş katsayısı 0,433684 olduğuna göre, sandık kurulu başkanına ödenecek ücret şu şekilde hesaplanır:

Ücret = 0,433684 * 2000 TL
= 867 TL

Seçim Sandık Görevlisi Ücretinin Ödenmesi

Seçim sandık görevlilerine ödenecek ücretler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, kamu bankası ile yapacakları anlaşma kapsamında kendi adlarına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır. Hak sahiplerine kesinlikle elden ödeme yapılmaz.

Seçim sandık görevlilerinin ücretleri, seçimden sonraki 60 gün içinde ödenir.

Seçim Sandık Görevlisi Ücretinin Eşitsizliği

Seçim sandık görevlisi ücretleri, sandıktan sandığa farklılık gösterebilir. Bunun nedeni, sandık kurulu başkanı ve üyelere ödenen ücretlerin sandıktan sandığa değişkenlik göstermesidir. Ayrıca, siyasi parti temsilcilerine ödenen ücret, sandık kurulu başkanı ve üyelerinin aldığı ücretin yarısı kadardır.

Bu durum, seçim sandık görevlileri arasında eşitsizliğe neden olduğu için eleştirilere yol açmaktadır. Bazı kesimler, sandık kurulu başkanı ve üyelerine ödenen ücretlerin daha eşit olması gerektiğini savunmaktadır.

Seçim Sandık Görevlisi Ücretinin Arttırılması

Seçim sandık görevlilerine ödenen ücretlerin artırılması, seçim sürecinin daha sağlıklı işlemesine katkıda bulunabilir. Bu durum, sandık görevlilerinin motivasyonunu artırarak, görevlerini daha özenle yerine getirmelerini sağlayabilir.

Ayrıca, seçim sandık görevlilerine ödenen ücretlerin artırılması, bu görevi üstlenmek isteyen kişilerin sayısını artırabilir. Bu durum, seçim sürecinin daha katılımcı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, seçim sandık görevlilerine ödenen ücretler, demokratik bir seçim sürecinin önemli bir unsurudur. Bu ücretlerin adil ve hakkaniyetli bir şekilde belirlenmesi, seçim sürecinin daha sağlıklı işlemesine katkıda bulunabilir.

Ek Bilgiler

 • Seçim sandık görevlileri, seçim günü sabah 07.00’den itibaren sandık başında görev yapmaya başlarlar.

 • Sandık görevlilerinin görevleri, seçim günü oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 • Seçim sandık görevlilerinin görevleri arasında şunlar yer alır:

  • Sandık kurulunu oluşturmak
  • Oy verme işlemini yönetmek
  • Oyların sayılmasını ve tutanakların düzenlenmesini sağlamak
  • Tutanakların ilçe seçim kuruluna teslim edilmesini sağlamak
 • Seçim sandık görevlileri, seçim günü görev yaptıkları süre için ücret alırlar.

 • Seçim sandık görevlilerine ödenen ücretler, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

Kaynaklar

 • Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
 • Resmi Gazete

Yayımlandı

kategorisi