Sgk Dan Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Örneği 2024-2025 Güncel

SGK’dan Kıdem Tazminatı Alabilir Yazı

Kıdem tazminatı, bir işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca işverene sağladığı emek ve hizmet karşılığında, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işverene vermiş olduğu emek ve hizmetin karşılığı olduğu için, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi için haklı bir gerekçesinin olması gerekmez. Yani işçi, işyerinden kendi isteğiyle ayrılsa bile, kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Kıdem tazminatına hak kazanmak için, işçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması ve 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde belirtilen şartları taşıması gerekir. Bu şartlar şu şekildedir:

  • İşçinin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları (sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı) tamamlamış olması.
  • İşçinin, aynı Kanunun Geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlamış olması.

Kıdem tazminatına hak kazanan işçi, işyerinden ayrılırken işverene kıdem tazminatını talep edebilir. İşveren, işçinin talebini reddederse, işçi iş mahkemesinde dava açarak kıdem tazminatını talep edebilir.

SGK’dan Kıdem Tazminatı Alabilir Yazı

SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı, işçinin işyerinden ayrılırken işverene ibraz etmesi gereken bir belgedir. Bu yazı, işçinin kıdem tazminatına hak kazandığını gösterir.

SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı almak için, işçinin aşağıdaki belgelerle birlikte SGK’ya başvurması gerekir:

  • İşe giriş bildirgesi
  • Sigortalı hizmet dökümü
  • İş sözleşmesi (varsa)
  • İstifa dilekçesi (varsa)

SGK, işçinin başvurusunu inceledikten sonra, işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığını belirler. Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye, SGK tarafından “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” verilir.

Kıdem Tazminatına Esas Yazı Örneği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Erzurum İl Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı: 2023/2023

Konu: Kıdem Tazminatına Esas Yazı

KIDEM TAZMİNATINA ESAS YAZI

Bu yazı, yukarıda adı geçenin dilekçesi üzerine ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği verilmiştir.

Adı Soyadı: [Adı Soyadı]

Sigorta Sicil Numarası: [Sigorta Sicil Numarası]

TC Kimlik Numarası: [TC Kimlik Numarası]

İşveren Adı: [İşveren Adı]

İşveren Unvanı: [İşveren Unvanı]

İşe Giriş Tarihi: [İşe Giriş Tarihi]

İşten Ayrılma Tarihi: [İşten Ayrılma Tarihi]

İşyerinde Geçen Süre: [İşyerinde Geçen Süre]

Prim Ödeme Gün Sayısı: [Prim Ödeme Gün Sayısı]

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

[Tarih]

[İmza]

SGK’dan Kıdem Tazminatı Alabilir Yazı Alma Şartları

SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı almak için, işçinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • İşyerinde en az bir yıl çalışmış olması.
  • 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde belirtilen şartları taşıması.

SGK’dan Kıdem Tazminatı Alabilir Yazı Alma Süresi

SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alma süresi, işçinin başvurusundan itibaren 15 gündür.

**SGK’dan Kıdem Taz


Yayımlandı

kategorisi