Sgk Kıdem Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

SGK Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde, işverenin işçiye ödediği bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için bir aylık ücreti tutarındadır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar:

  • İşçinin kıdemi: Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için bir aylık ücreti tutarındadır. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işyerinde çalıştığı süre tam yıl olarak dikkate alınır.
  • İşçinin ücreti: Kıdem tazminatı, işçinin işten çıkarıldığı tarihteki brüt ücreti üzerinden hesaplanır. İşçinin ücretine, ücrete dahil olan her türlü ödemeler dahil edilir.
  • Kıdem tazminatı tavanı: Kıdem tazminatı tavanı, her yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak belirlenir. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı, 16.078,42 TL’dir.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (İşçinin ücreti * İşçinin kıdemi) / 36

Örnek olarak, bir işçinin işyerinde 10 yıl çalıştığını ve işten çıkarıldığı tarihteki brüt ücretinin 5.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL * 10) / 36
= 1388,89 TL

Kıdem tazminatı tavanı, işçinin kıdem tazminatının 16.078,42 TL’yi geçmemesi anlamına gelir. Bu durumda, işçinin yukarıdaki örnekte hesaplanan kıdem tazminatının 16.078,42 TL’yi geçmemesi için, brüt ücretinin 16.078,42 TL’ye bölünmesi gerekir. Bu durumda, işçinin brüt ücreti en az 100,75 TL olmalıdır.

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrıldığı tarihte ödenir. Ancak, işçinin işten ayrıldığı tarihte işverenin ödeme gücünün olmaması halinde, kıdem tazminatı 10 yıla kadar taksitle ödenebilir.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca, her yıl için bir aylık ücreti tutarında birikerek artar. Bu nedenle, işçinin kıdemi arttıkça, kıdem tazminatı tutarı da artar.

Kıdem tazminatı, işçinin emeklilik maaşı hesabında da dikkate alınır. İşçinin kıdem tazminatı tutarı, işçinin emeklilik maaşının hesaplanmasında, işçinin fiili hizmet süresi olarak kabul edilir.

Kıdem tazminatı ile ilgili bazı dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • İşveren tarafından ödenmeyen kıdem tazminatı, işçi tarafından dava yoluyla talep edilebilir.
  • Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca, her yıl için bir aylık ücreti tutarında birikerek artar.
  • Kıdem tazminatı, işçinin emeklilik maaşı hesabında da dikkate alınır.

Kıdem tazminatı hesaplama araçları

Kıdem tazminatı hesaplamak için internette birçok ücretsiz araç bulunmaktadır. Bu araçlar, işçinin kıdemi, ücreti ve işten ayrıldığı tarih gibi bilgileri girerek, kıdem tazminatı tutarını hesaplayabilmektedir.

Sonuç

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde, işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için bir aylık ücreti tutarındadır. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin kıdemi, ücreti ve işten ayrıldığı tarih gibi bilgiler dikkate alınır.


Yayımlandı

kategorisi