Sigortasız Işçi Is Kazası Geçirirse Tazminat 2024-2025 Güncel

Sigortasız İşçi İş Kazası Geçirirse Tazminat

İş kazası, sigortalının, işverenin kastı veya ihmali ile meydana gelen, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ve sigortalıyı bedensel veya ruhsal yönden engelli hâle getiren olaydır. İş kazası geçiren işçinin, işverene ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) karşı maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı vardır.

Sigortasız İşçinin İş Kazası Geçirmesi

İş kazası geçiren işçinin sigortalı olup olmaması, tazminat talep etme hakkını etkilemez. İş kazası, işverenin sorumluluğunda meydana gelen bir olaydır ve sigortalı olup olmaması, işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Sigortasız İşçinin Tazminat Talep Etme Yolları

Sigortasız işçi, iş kazası nedeniyle SGK’dan ve işverenden tazminat talep edebilir.

SGK’dan Tazminat Talebi

Sigortasız işçi, iş kazası nedeniyle SGK’dan aşağıdaki tazminatları talep edebilir:

 • İş göremezlik geliri: İş kazası nedeniyle sürekli iş göremez hale gelen işçiye, SGK tarafından iş göremezlik geliri bağlanır. İş göremezlik derecesine göre, işçiye bağlanacak iş göremezlik gelirinin oranı değişir.
 • Ölüm aylığı: İş kazası nedeniyle ölen işçinin hak sahiplerine, SGK tarafından ölüm aylığı bağlanır.
 • İş kazası sonucu oluşan tedavi masrafları: İş kazası nedeniyle işçinin oluşan tedavi masrafları, SGK tarafından karşılanır.

İşverenden Tazminat Talebi

Sigortasız işçi, iş kazası nedeniyle işverenden aşağıdaki tazminatları talep edebilir:

 • Maddi tazminat: İş kazası nedeniyle işçinin bedensel veya ruhsal yönden uğradığı zararlar, maddi tazminat kapsamındadır. Maddi tazminatın kapsamına, işçinin tedavi masrafları, iş göremezlik nedeniyle kaybettiği gelir, iş gücü kaybı nedeniyle uğradığı ekonomik kayıplar gibi unsurlar girer.
 • Manevi tazminat: İş kazası nedeniyle işçinin uğradığı acı, elem ve üzüntü, manevi tazminat kapsamındadır. Manevi tazminatın miktarı, işçinin uğradığı zararın niteliğine ve derecesine göre belirlenir.

Tazminat Talebi İçin Gerekli Belgeler

Sigortasız işçinin tazminat talebinde bulunabilmesi için aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekir:

 • İş kazası tespit tutanağı: İş kazası, işveren tarafından SGK’ya bildirilir ve iş kazası tespit tutanağı düzenlenir. İş kazası tespit tutanağı, tazminat talebinin en önemli belgesidir.
 • Hekim raporu: İş kazası nedeniyle işçinin tedavi gördüğü hastaneden alınacak hekim raporunda, işçinin iş kazası nedeniyle geçirdiği bedensel veya ruhsal zararlar belirtilmelidir.
 • İş göremezlik raporu: İş kazası nedeniyle işçinin sürekli iş göremez hale gelmesi halinde, SGK tarafından düzenlenecek iş göremezlik raporunda, işçinin iş göremezlik derecesi belirtilmelidir.
 • İşçi ücreti bordrosu: İşçinin çalıştığı süre boyunca aldığı ücreti gösteren bordrolar, işçinin gelir kaybını tespit etmek için gereklidir.
 • İşçinin gelir durumunu gösteren diğer belgeler: İşçinin iş kazası nedeniyle uğradığı ekonomik kayıpları tespit etmek için, işçinin gelir durumunu gösteren diğer belgeler de talep edilebilir.

Tazminat Davası

Sigortasız işçi, iş kazası nedeniyle tazminat talebinde bulunmak için, işveren ve SGK aleyhine dava açabilir. Dava, işçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki iş mahkemesinde açılır.

Tazminat Davası Süresi

Sigortasız işçinin iş kazası nedeniyle tazminat talebinde bulunabilmesi için, iş kazası tarihinden itibaren 10 yıl geçmemesi gerekir.

Sigortasız İşçinin İş Kazası Geçirmesi Halinde Yapması Gerekenler

Sigortasız işçi, iş kazası geçirdiği takdirde, aşağıdaki işlemleri yapmalıdır:

 • Acil olarak tıbbi yardım almalıdır.
 • İş kazası nedeniyle işveren tarafından SGK’ya bildirim yapılıp yapılmadığını kontrol etmelidir.
 • İş kazası nedeniyle işveren ve SGK aleyhine tazminat davası açmaya karar verirse, bu konuda uzman bir avukattan yardım almalıdır.

Sonuç


Yayımlandı

kategorisi