Sinir Sistemi Pdf

Sinir Sistemi

Sinir sistemi, canlı organizmalarda çevreden gelen uyarıları algılayıp işleyen, bu uyarılara uygun yanıtlar oluşturan ve vücudun koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan sistemdir. Sinir sistemi, nöron adı verilen sinir hücrelerinden ve glia denilen yardımcı hücrelerden oluşur.

Nöronlar

Sinir sisteminin yapı taşları olan nöronlar, uyartıları algılayıp ileten ve uyartılara yanıt olarak sinyal üreten hücrelerdir. Nöronlar, hücre gövdesi, dendritler ve akson olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

  • Hücre gövdesi, nöronun yönetici kısmıdır. Hücre çekirdeği, ribozomlar ve diğer organeller bu bölümde bulunur.
  • Dendritler, nöronun gelen uyarıları aldığı uzantılardır.
  • Akson, nöronun giden uyarıları ilettiği uzantıdır. Aksonun ucunda, diğer nöronlar veya efektör hücreler (kaslar veya bezler) ile bağlantı sağlayan sinapslar bulunur.

Sinir Sisteminin Yapısı

Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi (MSS) ve çevresel sinir sistemi (ÇSS) olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

Merkezi Sinir Sistemi

Merkezi sinir sistemi, beyin ve omurilikten oluşur. Beyin, vücudun en üst düzeyde kontrol merkezidir. Omurilik, beyni vücudun geri kalanıyla bağlayan bir kablo gibidir.

Beyin

Beyin, kafatasının içinde bulunan, yumuşak ve süngerimsi bir organdır. Beyin, yüz ve beyincik olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

  • Yüz, beynin ön tarafında bulunan bölümdür. Yüz, bilinç, düşünme, öğrenme, hafıza, görme, duyma, konuşma ve hareket gibi işlevleri kontrol eder.
  • Beyincik, beynin arka tarafında bulunan bölümdür. Beyincik, denge, koordinasyon ve hareket gibi işlevleri kontrol eder.

Omurilik

Omurilik, omurganın içinde bulunan, uzun ve dar bir kanal şeklindeki yapıdır. Omurilik, vücudun alt kısımlarından gelen uyarıları beyine iletir ve beyinden gelen uyarıları vücudun alt kısımlarına iletir.

Çevresel Sinir Sistemi

Çevresel sinir sistemi, beyin ve omurilikten çıkan sinirlerden oluşur. Çevresel sinir sistemi, somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olmak üzere iki ana bölüme ayrılır.

Somatik Sinir Sistemi

Somatik sinir sistemi, iskelet kaslarını kontrol eden sinir sistemidir. Somatik sinir sistemi, istemli hareketleri, duyu organlarından gelen uyarıları ve vücudun dış ortamıyla olan iletişimi sağlar.

Otonom Sinir Sistemi

Otonom sinir sistemi, iç organları ve bezleri kontrol eden sinir sistemidir. Otonom sinir sistemi, istemsiz hareketleri, vücut sıcaklığını, kan basıncını, kalp atış hızını ve sindirim sistemini kontrol eder.

Sinir Sisteminin Fonksiyonları

Sinir sistemi, vücudun aşağıdaki işlevlerini yerine getirir:

  • Uyarıları algılama: Sinir sistemi, çevreden gelen uyarıları (ışık, ses, koku, tat, dokunma gibi) algılar.
  • Uyarıları işleme: Sinir sistemi, algıladığı uyarıları yorumlar ve uygun yanıtlar oluşturur.
  • Yanıtlar üretme: Sinir sistemi, iskelet kaslarını hareket ettirerek, iç organların çalışmasını kontrol ederek veya bezleri uyararak yanıtlar üretir.
  • Vücudun koordinasyonunu sağlama: Sinir sistemi, vücudun farklı organ ve sistemlerinin birbiriyle uyum içinde çalışmasını sağlar.
  • Öğrenme ve hafıza: Sinir sistemi, öğrenme ve hafıza gibi zihinsel işlevleri sağlar.

Sinir Sisteminin Hastalıkları

Sinir sistemi hastalıkları, beyni, omuriliği veya çevresel sinir sistemini etkileyen hastalıklardır. Sinir sistemi hastalıklarının nedenleri arasında genetik faktörler, enfeksiyonlar, travmalar, hastalıklar ve yaşlanma gibi faktörler yer alır.

Sinir sistemi hastalıklarının belirtileri arasında baş ağrısı, halsizlik, uyuşukluk, görme ve işitme sorunları, denge ve koordinasyon sorunları, kas güçsüzlüğü, felç, konuşma ve yutma sorunları, zihinsel sorunlar gibi belirtiler


Yayımlandı

kategorisi