Sız Fiil Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği 2024-2025 Güncel

Haksız Fiil Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi Örneği

Haksız fiil nedeniyle manevi tazminat davası, bir kişinin hukuka aykırı bir eylemi sonucunda uğradığı manevi zararın tazmini için açılan bir dava türüdür. Bu dava, Türk Medeni Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenmiştir.

Haksız Fiil Nedir?

Haksız fiil, hukuka aykırı, kusurlu ve zarar verici bir fiildir. Haksız fiil, bir kişinin başka bir kişinin kişilik haklarına, malvarlığına veya diğer hukuki menfaatlerine zarar vermesi şeklinde gerçekleşebilir.

Manevi Tazminat Nedir?

Manevi tazminat, bir kişinin haksız fiil nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için ödenen bir tazminat türüdür. Manevi zarar, kişinin kişilik haklarının ihlali nedeniyle duyduğu acı, elem, üzüntü, keder gibi zararlardır.

Haksız Fiil Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Açma Şartları

Haksız fiil nedeniyle manevi tazminat davası açabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • Bir haksız fiil olması gerekir.
 • Haksız fiilin hukuka aykırı olması gerekir.
 • Haksız fiilin kusurlu olması gerekir.
 • Haksız fiilin zarar verici olması gerekir.
 • Zarar görenin manevi zarara uğramış olması gerekir.

Haksız Fiil Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesinin İçeriği

Haksız fiil nedeniyle manevi tazminat davası dilekçesi, aşağıdaki unsurları içermelidir:

 • Davacı ve davalının kimlik bilgileri
 • Dava konusu fiilin tarihi, yeri ve niteliği
 • Dava konusu fiilin hukuka aykırılığı
 • Dava konusu fiilin kusurluluğu
 • Dava konusu fiilin zarar vericiliği
 • Davacının manevi zarara uğramış olması
 • Manevi tazminat miktarı

Haksız Fiil Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesinin Örneği

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

Ad Soyad T.C. Kimlik Numarası Adresi

VEKİLİ:

Avukat Adresi

DAVALI:

Ad Soyad T.C. Kimlik Numarası Adresi

KONU: Haksız fiil nedeniyle manevi tazminat talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilimiz, 20/07/2023 tarihinde saat 18:00 sıralarında, Ankara ilinde bulunan Kızılay Meydanı’nda yürürken, davalı tarafından haksız yere darp edilmiştir. Davalı, müvekkilimize yumruk atarak yüzüne ve başına vurmuştur. Müvekkilimiz, bu saldırı sonucunda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.

Müvekkilimiz, darp sonucunda sol gözünde görme kaybına uğramıştır. Ayrıca, darp nedeniyle psikolojik olarak da büyük bir travma yaşamıştır. Müvekkilimiz, bu nedenle manevi olarak büyük bir zarara uğramıştır.

Davalı, müvekkilimize karşı haksız ve hukuka aykırı bir fiil işlemiştir. Davalı, müvekkilimize karşı kusurludur. Davalı, müvekkilimizin uğradığı zararın tazmin edilmesinden sorumludur.

Müvekkilimiz, uğradığı manevi zararın tazmini için, davalıdan 100.000 TL manevi tazminat talep etmektedir.

HUKUKİ DELİLLER:

 • Müvekkilimizin darp raporu
 • Müvekkilimizin hastane kayıtları
 • Müvekkilimizin psikolojik değerlendirme raporu

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalıdan 100.000 TL manevi tazminatın, yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

20/07/2023

Davacı Vekili

Avukat

Not: Bu dilekçe örneği, bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu dilekçenin, davacının özel durumuna göre uyarlanması gerekmektedir.hak


Yayımlandı

kategorisi